Fylkeskommunen

Senterpartiet ønsker å desentralisere mer makt til kommunene og fylkeskommunene.

 Dette gjelder spesielt saker hvor det skal utvises politisk skjønn. Fylkesmannsembete bør kun ha rollen som legalitets- og lovlighetskontrollør. Vi må overføre det regionale ansvaret for landbruk-, miljø og arealforvaltning fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Senterpartiet vil fortsette å flytte makt fra sentralt nivå og statlig byråkrati til lokale folkevalgte i fylkeskommunen.Det er behov for et sterkt regionalt folkevalgt nivå, i tillegg til kommune og stat. Ikke minst er det viktig for å kunne ivareta en kommunestruktur med mange små enheter.

Oppgaveoverføringen i forvaltningsreformen må videreføres med full tyngde, slik at beslutningsmyndighet desentraliseres, oppgavene løses nærmere brukerne og en sikrer mulighet for en differensiert politikk.

Aktuell person

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: karen.folgesvold@stortinget.no