Økonomi

Senterpartiets fremste mål i den økonomiske politikken er varig balanse i økonomien. Senterpartiet er for en blandingsøkonomi. 

 Vi vil aktivt søke å unngå høy arbeidsledighet og høy inflasjon, se til at statsfinansene er robuste, finansmarkedet godt regulert og at ulike former for risiko ikke får lov eller tid til å bygge seg opp i økonomien. Markedsliberalismen har brakt verden opp i det økonomiske uføret vi er i dag. Det trengs flere og bedre reguleringer av finansmarkedene for å unngå kriser i fremtiden.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant

Senterpartiet vil ha skole, sykehus, lensmannskontor og barnehager nær der du bor. Vi sier nei til sentralisering!