Omsorgslønn

Senterpartiet vil styrke og forenkle omsorgslønnsordningen, og gjøre den tilgjengelig for flere pårørende til eldre.

Omsorgslønn skal være en reell valgmulighet, ikke en konsekvens av manglende kommunalt tilbud. Tildeling og utmåling skal skje etter samme kriterier, uavhengig av hvor du bor. Pårørende som får omsorgslønn må få opplæring, rett til avlasting og vikar ved sykdom, og en fast kontaktperson i kommunen.

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen, obe@stortinget.no 996 49 546