Syriske flyktninger

Senterpartiet sa ja til å ta imot 10 000 syriske flyktninger og var også med på forliket i Stortinget om å ta imot 8000 flyktninger de neste tre årene.

Et viktig punkt for Senterpartiet er også at kommunene skal få dekt 100 prosent av sine kostnader ved bosetting av Syria-flyktninger, sånn at man raskt får bosatt de flyktningene som kommer til Norge.

Les mer om vår politikk