Ungdomsskolen

Senterpartiet vil ha en mer praktisk rettet ungdomsskole der alle elever gis anledning til å føle mestring og til å nå vedtatte læringsmål.

Vi må fortsette arbeidet med å gjøre ungdomsskolen mer praktisk og relevant for arbeidslivet. For å imøtekomme ulike behov i elevgruppen må skolen få mulighet til å gi større variasjon i undervisningen.

Det er viktig at skolen har tilgang på spesialrom, utstyr og mulighet til ekskursjoner slik at undervisningen oppleves variert, praktisk og relevant.