Senterpartiet ønsker en skole for alle. Uavhengig av hvor man bor og hvor mye penger man har, skal alle ha ett godt skoletilbud nær seg. En god og gratis offentlig skole er kjernen i utdanningssystemet. Vi vil ha en skole med mindre testing, og mer læring. Det er viktig at alle får oppleve mestring på skolen, enten man er flink til å regne, sveise eller løpe.

Les mer om: