Senterpartiet vil styrke forsvaret, øke antall soldater i heimevernet og videreutvikle vår egen og NATOs felles evne til å stå imot angrep. Folk skal være sikre på at Norge kan forsvares både i krig og krisesituasjoner. Norge har en viktig stemme i verdenssamfunnet. Vi vil gjennom utenrikspolitikken styrke folkestyret, støtte opp om menneskerettighetene og sikre en ansvarlig og rettferdig fordeling.

Les mer om: