Folkets helsetjeneste

NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN
Senterpartiets alternativ

• Modell for kvalitet – nettverksmodellen
• Folkevalgt styring av sykehusene

Les/last ned hele rapporten


14.august 2017

Les mer om vår politikk

Aktuell person

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)

kt@stortinget.no
23 31 33 93