Meny

Norge trenger en regjering for hele landet

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 25. mars 2017:

Senterpartiet mener at Norge trenger en ny politisk kurs. Det betyr at dagens Høyre/FrP-regjering må bli avløst etter stortingsvalget til høsten. Denne regjeringen har lagt opp til en omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder. Viktige tjenester for folk i hverdagen fjernes og folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt.

Norge trenger en regjering for hele landet

Senterpartiet mener at Norge trenger en ny politisk kurs. Det betyr at dagens Høyre/FrP-regjering må bli avløst etter stortingsvalget til høsten. Denne regjeringen har lagt opp til en omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder. Viktige tjenester for folk i hverdagen fjernes og folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt.

Senterpartiets landsmøte mener at en regjering med et sterkt Senterparti er avgjørende for en politikk som ser hele landet.


Senterpartiet vil i neste stortingsperiode prioritere:
• Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i landet de bor.
• Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller
• Å sikre norsk eierskap og norske naturressurser, og stoppe salg av Norge
• Trygg og lokalprodusert norsk mat
• Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre

Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Arbeiderpartibasert regjering er den beste plattformen for en politikk som ser hele Norge. Senterpartiets landsmøte mener at Senterpartiets verdier må stå sterkt i en Senterparti/Arbeiderpartibasert regjering.