Meny
Bli medlem
Nancy Porsanger Anti debuterte på Stortinget

Nancy Porsanger Anti debuterte på Stortinget

Nancy Porsanger Anti (Sp) fra Tana har de siste dagene møtt som representant på Stortinget for Geir Adelsten Iversen som har hatt permisjon. Hun ble kastet rett ut i det og deltok fra Stortingets talerstol allerede i budsjettdebatten. 

Stopp Nussir gruva!

Stopp Nussir gruva!

Senterpartiets samepolitiske landsmøte frykter konsekvensene ved en Nussir utbygging,
Næringsdepartementet har gitt utslippstillatelse til Nussir ASA for å sette i gang kobbergruve i Kvalsund.

Hjertespråket må høres og brukes

Hjertespråket må høres og brukes

Å sikre og utvikle de samiske språkenes fremtid er en hovedoppgave for Senterpartiets samepolitiske råd.

Førerprøve der du bor

Førerprøve der du bor

Senterpartiets samepolitiske råd vil at førerprøven (teoridelen) skal kunne gjennomføres på ditt nærmeste politi-/lensmannskontor eller kommunens servicekontor.

Desentralisert Politiutdanning

Desentralisert Politiutdanning

Senterpartiets Samepolitiske råd, støtter forslaget fra politimester Ellen Katrine Hætta om desentralisert politiutdanning.

Samepolitisk landsmøte 2019

Samepolitisk landsmøte 2019

Samepolitisk landsmøte 2019 ble avholdt på Thon Hotell i Tromsø 16.03.19

Samepolitisk landsmøte 2019

Samepolitisk landsmøte 2019

Samepolitisk landsmøte 2019 ble avholdt på Thon Hotell i Tromsø 16.03.19

Samepolitiske stemmer på landsmøtet

Samepolitiske stemmer på landsmøtet

Her er en samling av representantene som holdt innlegg under Senterpartiets landsmøte i Trondheim. 

Leders innlegg på Sps landsmøte i generaldebatten

Leders innlegg på Sps landsmøte i generaldebatten

I Senterpartiet er vi best på mye. Også innen samepolitikk ønsker vi å være best og bli enda bedre. Samene er et stolt folk. Og vi må være stolte av det samiske og tydelige på at Norge er tuftet på to folk, samene og nordmenn.

Må en regionreform i Norge bygges på tukt og tvang?

Må en regionreform i Norge bygges på tukt og tvang?

Den sittende regjering har med sine støttepartier de seinere år vært svært aktiv på flere samfunnsarenaer, bla om læring som metode, og i det å sette den norske skole i et internasjonalt perspektiv. Derfor er det i fag etter fag innført kompetansemål, mål elevene må oppfylle for å bli evaluert og få karakterer og vitnemål.

Spinning