Det være seg forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av kartleggingsprøver og nasjonale prøver, eksamener osv og tilrettelegging av disse. Arbeidet som utdanningsdirektoratet har gjort og fortsatt gjør med vurdering for læring, ungdomstrinn i utvikling osv er meget bra og bør fortsette og med den samiske skolen inkludert i implementeringsfasen.

Vi må understreke at den samiske skolen ikke har hatt den samme tilretteleggingen som den norske jf.St.meld 28. Senterpartiet vil gjøre noe med dette, og nå har vi virkelig mulighet til å være med fra start, der Senterpartiet er med på å sikre de samiske barna en god skolegang forankret i lokalmiljøet der samisk kultur og næringsliv har sine røtter.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017