SPs samepolitiske landsmøte mener at Finnmarksloven må bestå i sin nåværende form selv om Finnmark, Troms og Nordland slåes sammen til to regioner.

Alternativt vil de samiske kommunene i Nord-Troms innlemmes i samme lovgivning.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017