Sps samepolitiske landsmøte mener at et sjødeponi vil ha store negative konsekvenser og vil innebære at økosystemet i fjorden forringes. Dette vil ruinere miljøet og ødelegge lakseelva som renner ut i Repparfjorden.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017