De samiske kommunene må bestå slik de er i dag. 

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017