Sps samepolitiske landsmøte ber Stortinget følge dette.

Sps samepolitiske landsmøte har tidligere påpekt viktigheten av å endre reindriftsloven, da den ikke oppfyller forpliktelser i den internasjonale folkeretten. For å unngå at mange slike saker må avgjøres i rettsapparatet, må politikere evne å se og kjenne til samiske rettighetsspørsmål, og samtidig tørre å ta slike diskusjoner.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø, 19.03.2017