Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener det er viktig å sikre kvaliteten i det tilbudet samiske pasienter får, derfor må det vedtas at dette skal være nasjonal standard og at helsepersonell plikter å registrere spesifikke språk- og kulturbehov.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017