Faste medlemmer Sps samepolitiske råd:

Telefon
Leder Jan Ole Klemet Hermansen Kautokeino (valgkrets 2) 93 27 12 22
Nestleder Nancy Porsanger Anti Tana (valgkrets 1)
Sekretær Helge Guttormsen Skjervøy (valgkrets 3)
Studieleder Arnhild Lindholm Balsfjord (valgkrets 4)   
Styremedlem Lars Toven Høylandet (valgkrets 6)
Styremedlem Kurt Wikan Pasvik (valgkrets 1)
Styremedlem Gøril Severinsen Kvænangen (valgkrets 3)


Varamedlemmer til Sps samepolitiske råd:

1. Svein Leiros Kåfjord (valgkrets 4)
2. Ann Guro Hansen Saltdal (valgkrets 5)
3. Jon Nikolaissen Porsanger (valgkrets 2)
4. Stein Bjørgen Nesna (valgkrets 6)
5. Hans Ole Eira Kautokeino (valgkrets 2)
6. Olaf Skogmo Nordreisa (valgkrets 3)
7. Kari Bianca Klemetsen Porsanger (valgkrets 2)