Valgkrets nr. 1: Tana, S-Varanger m fl. Kommuner.
Valgkrets nr. 2: Karasjok, Kautokeino og Porsanger.
Valgkrets nr. 3: N-Troms, Alta og div. kommuner.
Valgkrets nr. 4: N-Troms-Tromsø mm.
Valgkrets nr. 5: Sør-Troms og nordre Nordland.
Valgkrets nr. 6: søndre Nordland og Trøndelag.
Valgkrets nr. 7: Sør-Norge.

Brosjyrer for hver valgkrets finner du her

Ønsker du valglistene? Kontakt Sps samepolitiske råds sekretær, helge.guttormsen@tromsfylke.no