Faste medlemmer Sps samepolitiske råd

Leder: Jan Ole Klemet Hermansen, Kautokeino (valgkrets 2)

Nestleder: Nancy Porsanger Anti, Tana (valgkrets 1)         

Sekretær: Helge Guttormsen, Skjervøy (valgkrets 3)

Studieleder: Arnhild Lindholm, Balsfjord (valgkrets 4)   

Lars Toven, Høylandet (valgkrets 6)                                            

Kurt Wikan, Pasvik (valgkrets 1)                                                                     

Gøril Severinsen, Kvænangen (valgkrets 3)


Varamedlemmer til Sps samepolitiske råd:

1.  Svein Leiros, Kåfjord (valgkrets 4)

2. Ann Guro Hansen, Saltdal (valgkrets 5)

3. Jon Nikolaissen, Porsanger (valgkrets 2)

4. Stein Bjørgen, Nesna (valgkrets 6)

5. Hans Ole Eira, Kautokeino (valgkrets 2)

6. Olaf Skogmo, Nordreisa (valgkrets 3)

7. Kari Bianca Klemetsen, Porsanger (valgkrets 2)