Meny
Bli medlem

Velkommen til Grønn Inspirasjon 2019

Sist endret: 27.09.2020

7. desember
Sted: Stortinget i Oslo
Tidsrom: 09:30 - 16:30

09:00–09:30      
Registrering og kaffe

09:30–09:40      
Velkommen til årets Grønn Inspirasjon v/ Senterkvinnenes leder Beate Dahl Eide

09:40–10:00      
Vi må endre norsk barnevern v/ Aslaug Sem Jacobsen - stortingsrep. familie og kulturkomiteen

10:00–10:30      
Spørsmål og diskusjon rundt barnevernets status og framtid.

10:30 – 10.45   
Pause

10:45 – 12:00    
Psykisk helsehjelp til barn og unge og mangelen på dette v/ Kjersti Toppe - stortingsrep. helse og omsorgskomiteen – innledning, spørsmål og diskusjon

12:00–12:45      
Enkel lunsj

12:45–13:45      
Det er ett under at ikke flere blir drept v/ Tove Smaadal - leder Krisesentersekretæriatet

13:45–14:30      
Hvordan jobber politiet med vold i nære relasjoner v/ Astri Johanne Holm og Nadine Nørstenes Torp

14:30–15:00      
Hva kan vi gjøre lokalt og sentralt - spørsmål og diskusjon

15:00 –15:10     
Kort beinstrek/kaffe

15:10 –15:45     
Tillitsløft i kommunene - Sps svar på byråkratiseringa v/ nestleder i Sp og fylkesråd i Viken Anne Beathe Tvinnereim

15:45–16:25       *
Sp i HELE landet - erfaring fra Oslo og Trondheim v/ bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær, Oslo og kommunalråd Marte Løvik, Trondheim kommune

16:25–16:30      
Oppsummering og takk for denne gang

Praktiske opplysninger:

Deltakeravgift: 350.- kr/pers.

NB: De som melder seg på, og likevel ikke kommer, vil bli fakturert for deltakeravgiften.

Påmeldingsfrist: 1 des. 2019. Denne fristen må overholdes, da det må sendes liste til Stortinget med deltakernes navn i forkant.

For de som ønsker å delta på felles bespisning etter samlingen, gi oss beskjed. Kuvertpris beregnes til ca. 300.- kr

Påmeldingsskjemaet finner dere her:

Påmeldingsskjema

Dersom noen har ting som må hensynstas, noter det på påmeldingsskjemaet.