ØSTFOLD:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
fylkeskontoret:
69 00 04 00

AKERSHUS:
Nestleder: Ragnhild Gilberg
E-post: ragnhild.gilberg@hotmail.com
mobil: 950 98 456

OSLO:
Margaret Eide Hillestad
E-post: meh@sp.no
mobil: 916 74 555

HEDMARK:
Åse Lilleåsen
E-post: alillea@online.no
mobil: 950 36 966

OPPLAND:
Inger Enger
E-post: ingersenger@gmail.com
mobil: 977 64 326

BUSKERUD:
Aina Kristin Svendsby
E-post: ainaksven@gmail.com
mobil: 454 65 065

VESTFOLD:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
 
TELEMARK:
Torunn Brukåsa Kleiva
E-post: inklei@online.no
mobil: 400 19 265

AUST-AGDER:
Alma Kazagic
E-post: almakazagic@hotmail.com
mobil: 971 51 511

VEST-AGDER (Kvinnepolitisk utvalg):
Malin Stokkeland
E-post: malin.stokkeland@haegebostad.kommune.no
mobil: 976 60 839 

ROGALAND:
Signhild Samuelsen
E-post: signhild@gmail.com
mobil: 920 18 508

HORDALAND:
Irene Skarsten
E-post: iskarst@broadpark.no
mobil: 913 04 548

SOGN OG FJORDANE:
Jofrid Rye Hestnes
E-post: jofrid@alexandra.no
mobil: 918 71 936

MØRE OG ROMSDAL:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
fylkeskontoret:
70 30 50 00

SØR-TRØNDELAG:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
 fylkeskontoret:
73 10 09 50

NORD-TRØNDELAG:
Christina Ramsøy
E-post: cr@sp.no
mobil: 452 48 773

NORDLAND:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
fylkeskontoret:
75 42 19 90

TROMS:
Ingen fylkesleder/utvalgsleder/kvinnekontakt
fylkeskontoret:
93 85 23 17

FINNMARK (Kvinnekontakt i fylkesstyret):
Torhild Ackermann
E-post: to-acker@online.no