Meny
Sakspapirer

Sakspapirer

INNKALLING TIL LANDSMØTE I SENTERKVINNENE 2022
Møtet holdes på Victoria Hotel Hamar 25.-27.mars 2022
Saksliste:
Sak 1 – Åpning
Sak 2 –Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 –Valg av møtefunksjonærer
Sak 4 – Leders tale
Sak 5 – Generaldebatt
Sak 6 –Årsmelding 2020
Sak 7 –Årsmelding 2021
Sak 8 –Regnskap 2020
Sak 9 –Regnskap 2021
Sak 10 –Arbeidsplan 2022-2024
Sak 11 – Vedtekter
Sak 12 - Endring av statuttar for Senterkvinnene sitt æresteikn Såkvinna
Sak 13 –Valg
Sak 14 –Resolusjoner

          - oversikt over innkomne resolusjoner

         - resolusjonskomiteen innstilling

        - resolusjoner foreslått oversendt sentralstyret

       - resolusjoner foreslått avvist

NY innstilling prioriteringer

Resolusjon 25 om Ukraina

NY oversikt prioriteringer fra komiteen


Sak 15 – Innkomne saker 
 

Denne artikkelen ble først publisert 16.02.2022