Meny

Om oss

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Jordmorutdanning 1.juni 22

1.juni kl. 20.00 kan du lære meir om jordmordutdanninga og korleis me skal få rekruttert fleire jordmødre. Klikk her for å delta i møtet

Studieleiar, universitetslektor og jordmor Sigrun Kongslien ved Norges Arktiske universitet innleiar.

Innhaldet blir:

Kort om jordmorfag og -yrke

Jordmorutdannning i Noreg (historikk, oversikt, styringsdokument, oppbygging, utdanningskapasitet)

Praksis og praksiskapasitet

RETHOS

Vegen vidare

 

Kvinner Kan! - et kurs for framtidige folkevalgte

Kvinner Kan! - et kurs for framtidige folkevalgte

Kurset skal gi motivasjon og kunnskap for å takke ja til en plass på Senterpartiets lister ved kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Program og påmelding finner du her:

Likestilling - det handler om raushet!

Likestilling - det handler om raushet!

Torsdag 12 mai var det likestillingspolitisk debatt i Stortinget. .Denne debatten handler om menneskers grunnleggende rettigheter, retten til å leve gode, trygge og verdige liv i vårt samfunn. Senterkvinnene vil takke alle våre representanter for deres viktige og gode innlegg i denne brede, viktige samfunnsdebatten. Dette viser at Senterpartiet ikke lever i en naiv forestillingen om at verden bare blir bedre av seg selv.

Gjestet Centerkvinnorna

Gjestet Centerkvinnorna

Leder, Wenche Skallerud, gjestet den svenske søsterorganisasjonen. Mye er felles, men også noen ulikheter.

Møte med Nasjonalforeningen for folkehelse

Møte med Nasjonalforeningen for folkehelse

Leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud, har hatt møte med Mina Gerhardsen og Camilla Øksenvåg fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Mat i skolen har mange dokumenterte effekter for læringshelsa til elevene!

Vi fikk følgende innspill fra Nasjonalforeningen:

2022 Sigrid Simensen Ilsøy, fylkesleder, Buskerud

Fastlegeordningen – den viktigste helsetjenesten nær folk

Nestleder i Senterkvinnene, Sigrid Simensen Ilsøy, tok opp fastlegeordningen i sitt innlegg på landsmøtet. Det ble også vedtatt en resolusjon om denne viktige tjenesten.

2020 Tresking i Frogn, Akershus

Styrk norsk matvareberedskap nå!

Norge importerer rundt halvparten av alt matkorn vi trenger. Krigen i Ukraina har allerede ført til at landet har innført eksportrestriksjoner på en rekke kornsorter. Konsekvensene av langvarige krigshandlinger kan være at områder i Ukraina og Russland som står for 30% av hveten i verdensmarkedet kan bli ødelagt. Samlet vil dette gi lavere tilgang på matkorn i markedet. 

2018 Baby - omsorg

Fødetilbud under press

Det er nå kritisk jordmormangel i Norge. Ettersom jordmødrene må være til stede under en fødsel, må de tas fra barselavdelingene der det da bare blir barnepleiere igjen.

Støtte til Ukraina 

Støtte til Ukraina 

Senterkvinnene fordømmer Russland sitt angrep på og invasjon av Ukraina. Russlands folkerettsstridige krig er ei forbrytelse mot det ukrainske folket sin suverenitet, sjølvstende og fridom. Landsmøtet i Senterkvinnene står solidarisk med det ukrainske folket i si fordømming av det russiske angrepet på Ukraina.

Ny leder og nytt sentralstyre valgt!

Ny leder og nytt sentralstyre valgt!

Senterkvinnenes landsmøte har valgt Wenche Skallerud fra Tromsø som ny leder. Hun tiltrer vervet ved landsmøtets avslutning på søndag og vil fra da også tiltre Senterpartiets sentralstyre.