Meny
Grønn Inspirasjon 20.-21.november 2021

Grønn Inspirasjon - kurs

Alle medlemmer i Senterpartiet inviteres til kurset Grønn Inspirasjon 20. og 21.november i Oslo. Lenke til påmelding nederst i teksten.

 

Lørdag 20.november

12.00   MAT OG MATKULTUR, GEITMYRA MATKULTURSENTER
Lunsj og omvisning på Geitmyra matkultursenter på Sagene

(informasjon om reise: se praktisk informasjon)

Et nasjonalt kompetansesenter for matkultur for barn og produserer undervisningsmateriell som benyttes av skoler og barnehager over hele landet. Skoleundervisning for over 2 000 barn i Osloskolen hvert år.  https://www.geitmyra.no/om-oss-oslo


14.30 OPPMØTE, REGISTRERING OG INNGANG PÅ STORTINGET

15.00 VELKOMMEN TIL GRØNN INSPIRASJON 2021
v/ Beate Marie Dahl Eide, leder i Senterkvinnene


INNFØRING AV SKOLEMÅLTID – HVORFOR OG HVORDAN?
Hva kan et godt skolemåltid være? Hvorfor er det viktig? Hvordan kan det organiseres?

- Cecilie Aurbakken, gen.sekr i Norges Bygdekvinnelag
- sentralstyremedlem i Senterkvinnene Wenche Skallerud
- stortingsrepresentant og tidligere styremedlem i Skolematens Venner Kathrine Kleveland

16.15 PAUSE

16.30   TENKE LOKALT – HANDLE GLOBALT: GRØNN UTVIKLINGSPOLITIKK
- Internasjonal solidaritet og Senterpartiets utviklingspolitikk v/ utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (digitalt)
- Informasjon om Senterpartiets utviklingsprosjekt i Nepal og arbeidet til Utviklingsfondet v/ Elin Cecilie Ranum fra Utviklingsfondet
- Hvordan kan vi påvirke utviklingspolitikken og jobbe i departementet for å gjennomføre Hurdalsplattformen til beste for verdens jenter og kvinner? v/ statssekretær Bjørg Sandkjær

17.30   KULTUR, FAMILIE OG STORTING
Hva er de sentrale sakene i Familie- og kulturkomitèen på Stortinget fremover? v/ stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen

17.45   FRA LÆRDAL TIL LØVEBAKKEN
Erfaringer og historier fra storting, regjering og partiledelse v/ tidligere partileder, statsråd og stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete


OMVISNING PÅ STORTINGET
v/ Åslaug Sem-Jacobsen og Liv Signe Navarsete


19.00   SLUTT FOR DAGEN

20.00   MIDDAG (forhåndspåmelding)


Søndag 21.november

08.30   HURDALSPLATTFORMEN I ET KVINNEPERSPEKTIV
Hvordan ser Senterkvinnene på regjeringsplattformen v/ leder i Senterkvinnene, Beate Marie Dahl Eide

09.00 BYGDA + UNGDOMMEN = SANT
Hva forventer ungdommen for å ville bosette seg på bygda? v/ Anne Snarteland fra Ungdommens Distriktspanel

09.30 ALLE TRENGER FASTLEGEN!

Hvorfor ble fastlegeordningen innført, fordeler med ordningen, hvorfor er det krise nå og noen tanker om løsningen v/ Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin
Stortingsrepresentant Hans Inge Myhrvold fra Helse- og omsorgskomiteen deltar i dialog med kursdeltagerne.

10.15 PAUSE

10.30 ET GODT JORDMORTILBUD I HELE LANDET

Hvordan står det til med jordmortilbudet og fødselsomsorgen i Norge – og hva må gjøres? v/ Kari Aarø, leder Den norske jordmorforening

Stortingsrepresentant Hans Inge Myhrvold fra Helse- og omsorgskomiteen deltar i dialog med kursdeltagerne.
 

11.15 VI SKAL UTGJØRE EN FORSKJELL FOR NORSKE BARN OG FAMILIER!
Hva er de viktigste sakene for norske barn- og familier fremover? Hva sier Hurdalsplattformen og hvordan når vi målene våre på dette viktige området? v/ barne- og familieminister Kjersti Toppe (deltar digitalt)

11.45 PAUSE

12.00 ER VI FERDIG LIKESTILTE I BY OG BYGD?
Hvordan jobber Likestillings- og diskrimineringsombudet? Hva er aktuelle likestillingsutfordringer i dag? Er det forskjeller på by og bygd? v/ fagdirektør Lars Kolberg og rådgiver Bente Sletvold Øistad, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

12.45 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

13.00 ENKEL LUNSJ (mulig å ta med seg på veien hvis man skal rekke et fly/tog)


PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding gjøres på: https://forms.office.com/r/XngZ5tETyP

Påmeldingsfrist: 07.11.2021

Pris: 500,-. Dette inkluderer lunsj begge dager og enkel møteservering. Reise og opphold må dekkes og organiseres av den enkelte, eventuelt lokallag/fylkeslag.

Vi oppfordrer deltagerne til å forhøre seg med sitt Senterpartilag om de har midler til kurs/skolering f.eks. i kommunestyregruppa/fylkestingsgruppa, eller partilaget (lokallag/fylkeslag).

Middag
Vi bestiller bord til felles middag i Oslo sentrum kl 20.00 til de som melder seg på.

Overnatting
Senterpartiet har avtalepriser på Hotell Bondeheimen.
Ved booking på et Nordic Choice hotell kan du bruke avtalekode 60239355. Sentralstyret skal bo på Clarion Collection Hotel Savoy

Transport til Geitmyra gård 

Geitmyra gård ligger inne på Nordre gravlund mellom Tåsenveien og Ullevål sykehus, Tåsenveien 2. Ta buss 20, 34, 54 eller 37 til Sagene.

De har skoleundervisning, kurs for barnehager, kurs og hospitering for voksne som jobber med barn, kurs for spedbarnsforeldre, matlagingskurs for barn og familier og åpne familiearrangementer. https://www.geitmyra.no/om-oss-oslo


Spørsmål kan rettes til Generalsekretær Elisabeth I. Hokstad på [email protected] eller telefon 90029796.