Meny
Er du vår nye fylkessekretær i Telemark

Er du vår nye fylkessekretær i Telemark?

Publisert: 05.09.2023

Telemark Senterparti er eit aktivt parti, med velfungerande lokallag i alle kommunar. Partiet stiller vallister i samtlege kommunar og til fylkestinget ved valet 2023. Me har i dag åtte ordførarar samt fylkesordføraren. Me er no på jakt etter ein ny fylkessekretær, som skal fortsetja å styrke Senterpartiets strategiske, politiske og organisatoriske arbeid i Telemark. Fylkessekretæren er dagleg leiar av fylkeskontoret i Telemark Senterparti, og er organisasjonen sin ressursperson i fylket. Som fylkessekretær vil du samarbeida tett med leiinga i Telemark Senterparti, samtidig som du har stor fridom til å utforme din eigen arbeidsdag.

Arbeidsoppgåvene omfattar i hovudsak:

 • Leie den daglege drifta av fylkeskontoret i Telemark
 • Ha eit sjølvstendig ansvar for at fylkeslaget og lokallaga sitt politiske og organisatoriske arbeid blir koordinert på ein best mogeleg måte
 • Vere pådrivar for lokallaga sin aktivitet, og hjelpe lokallaga med dette
 • Vere nettredaktør for nettsider og sosiale medier, samt være pressekontakt
 • Ha kontakt med partiet si leiing, sekretariat og stortingsgruppe
 • Regnskaps- og budsjettarbeid
 • Planleggje og gjennomføre kurs og anna opplæringsverksemd
 • Koordinere fylkesstyret sitt arbeid i nært samarbeid med fylkesleiar

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning er ynskjeleg, men relevant erfaring for stillinga vil kunne vektleggjast
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Erfaring frå politisk og/eller organisatorisk arbeid er ynskjeleg, men ikkje eit krav
 • Kunnskap om regnskaps- og budsjettarbeid
 • God digital kompetanse på ulike plattformer

Personlege eigenskapar:

 • Deler Senterpartiet sine grunnverdiar og har eit sterkt samfunnsengasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God til å skape relasjonar – ein lagbyggjar
 • Strukturert, målretta og sjølvstendig

Senterpartiet kan tilby:

 • Tett samarbeid med engasjerte tillitsvalde, folkevalde og tilsette
 • Løn etter avtale
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning

Personlege eigenskapar blir vektlagt.

Søkjar må ha sertifikat klasse B og disponere eigen bil.

Stillinga vil innebera noko reiseverksemd, kvelds- og helgearbeid. Den som vert tilsett vil derfor få høve for ein viss fleksibilitet når det gjeld arbeidstid.

Arbeidsstad: Telemark. Avklarast nærare med den tilsette.  

Stillingsstorleik: 100 %

Tiltreding: Etter avtale 

For nærare opplysingar om stillinga, kontakt fylkesleiar i Telemark, Anne-Nora Oma Dahle, på tlf. 413 17 819, eller generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, på tlf. 922 30 101.

Søknad og CV sender du til [email protected] innan 18. september.

Merk søknaden «Fylkessekretær Telemark Sp»

Denne artikkelen ble først publisert 18.08.2023