Meny
2021 Rådhuset i Oslo i vinterdrakt

Politisk rådgiver for Oslo Senterpartis bystyregruppe - vikariat

Oslo Senterpartis bystyregruppe søker etter politisk rådgiver i et vikariat. Stillingsstørrelse er 100%. Bystyregruppen består av en fast representant og fire varaer som er medlem i ulike utvalg. Gruppen jobber tett sammen og har ukentlige møter. Oslo Senterpartis bystyregruppe jobber for en grønn by med små forskjeller og tjenester nær folk.

Sist endret: 16.11.2021

Politisk rådgivers oppgave er å gi Senterpartiets representant i bystyret god og effektiv bistand, først og fremst som rådgiver og tilrettelegger i det politiske arbeidet. I tillegg er det noe administrative oppgaver. Rådgiveren vil også få selvstendig ansvar for å følge opp enkelte politikkområder i samråd med bystyregruppa og representanten. Koordinering mellom bystyregruppa og fylkeslaget ligger også til stillingen.

Vi leter etter deg som er fleksibel, og som kan jobbe selvstendig og i tett samarbeid med bystyregruppa, fylkeslaget, og eksterne aktører. I tillegg må du dele Senterpartiets politiske målsettinger og verdier.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse og/eller erfaring innen budsjettarbeid og økonomi 
 • Erfaring med partipolitisk arbeid 
 • Gode framstillingsevner både muntlig og skriftlig 
 • Trives med å jobbe selvstendig og ta initiativ  
 • God kjennskap til Senterpartiets politikk og ideologi 
 • God kjennskap til Oslo-politikk og Oslos politiske styringssystem 
 • Presentere vanskelige saker på en enkel måte 
 • Erfaring med mediearbeid er en fordel, men ikke et krav.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Ha et selvstendig ansvar for politisk oppfølging innenfor Oslo kommunes budsjettbehandling og Senterpartiets alternative budsjettforslag. 
 • Bistå representanten og varamedlemmer i utvalg med arbeidet med de saker som er til behandling og som er prioritert i bystyregruppa.  
 • I samråd med representanten, representere Senterpartiet i møte med andre partier og eksterne parter ved behov. 
 • Ha ansvar for å utarbeide notat og grunnlagsdokumenter til gruppemøter og gruppestyremøter.  
 • Bistå bystyregruppa med å framskaffe dokumentasjon/argumentasjon under forberedelse til debatter, foredrag eller kontakt med media.  
 • Bistå bystyregruppa med det daglige politiske arbeidet, herunder research, merknadsskriving, støtte under forhandlinger, o.l. 
 • Koordinere mellom fylkesstyre, fylkeskontoret, bystyregruppa og aktuelle lokallag. 
 • Sekretær for bystyregruppa, herunder, men ikke begrenset til, ansvarlig for å forberede sakspapirer, kalle inn til møter og føre referat. 
 • Ansvarlig for praktisk tilrettelegging for møter, aktivitet og reiser for representant/vara ved behov. 
 • Bistå med medie- og kommunikasjonsarbeid, i samarbeid med fylkeslaget. 

Politisk rådgiver ansettes i Senterpartiets Hovedorganisasjon. Nærmeste overordnede er Senterpartiets gruppeleder i Oslo Bystyre.  

Vikariatet løper inntil vedkommende som innehar stillingen kommer tilbake, med 1. januar 2022 til 1. oktober 2023 som utgangspunkt. Det vil være muligheter for forlengelse av vikariatet.

Noe helg- og kveldsarbeid må påregnes.

Stillingen er en særlig uavhengig stilling ihht. Aml § 10-12 (2) 

Lønn etter avtale, og pensjon 5 %. 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder av ansettelsesutvalget Synne Lerhol på [email protected] eller 48093590.

Søknaden sendes til Emilie Hammer på e-post: [email protected]

Frist for å søke er onsdag 24. november.