Meny
Bli medlem
Høringsbrev til lokallaga på programforslaget

Høringsbrev til lokallaga på programforslaget

Publisert: 12.10.2020

Her finner du hele høringsbrevet, som ble sendt fra Senterpartiets Studieforbund (SpS) til alle lokallaga i Senterpartiet når programkomiteen presenterte førstutkastet til Senterpartiets Prinsipp- og Handlingsprogram torsdag 8. oktober.

Til Senterpartiets lokallag v/ leder

Kopi: lokallagets kasserer og studieleder, fylkeskontorene, fylkesstudielederne, Senterungdommen, Senterkvinnene

 

Bli med på utformingen av Senterpartiets nye stortingsvalgprogram!

Vedlagt følger førsteutkastet til Senterpartiets Prinsipp- og Handlingsprogram 2021 – 2025 m/ studieopplegg.

I studieopplegget finner dere spørsmål til refleksjon under de ulike kapitlene. Spørsmålene er tenkt som en hjelp til å diskutere de mer overordnede temaene som presenteres i programutkastet. Programkomiteen legger dessuten fram noen alternativer, som vi ber dere diskutere og gi begrunnede svar på.

Høringssvar

Det er kun lokallagene som kan sende inn høringssvar, derfor er det lokallagets ansvar at flest mulig medlemmer involveres i studiearbeidet og i høringen på stortingsvalgprogrammet. Høringssvar på programmet og øvrige innspill til programkomiteen skal sendes inn separat, på et eget nettskjema som blir sendt direkte på e-post til lokallagsleder den 2. november. Det vil følge med en egen veiledning på hvordan nettskjemaet skal fylles ut, og det er viktig at denne veiledningen blir lest nøye.

Viktige frister

Høringsfrist på første programutkast: 20. november 2020

Programkomiteen legger fram sitt andre og endelige utkast 10. januar 2021  

Programmet vedtas på Senterpartiets landsmøte i mars 2021

Studiearbeid bidrar til diskusjoner, dialog og engasjement rundt utformingen av stortingsvalgprogrammet. Dette er godt medlemsdemokrati i praksis, og gir viktige bidrag til et nytt og spennende stortingsvalgprogram for Senterpartiet. Benytt derfor sjansen til å bidra til partiets politikkutvikling for neste stortingsperiode.

Lykke til med studiearbeidet!

Spørsmål kan rettes til Senterpartiets Studieforbund, Kristin Madsen, e-post:  km@sp.no tel 950 72 558

 

Vennlig hilsen/Best regards Kristin Madsen, Generalsekretær

Senterpartiets Studieforbund

Akersgata 51, 0180 OSLO, Tel  950 72 558 www.senterpartiskolen.no

 

Studieopplegg på stortingsvalgprogrammet 2021-2025:

Førsteutkastet fra programkomiteen finner du her: