Senterpartiets hovedbudskap:

  • Det har aldri blitt krevd inn så mye bompenger som i år, forventet bompengeinnkreving i 2019 er 13 milliarder. Dette er situasjonen etter seks år med FrP i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. FrP valgt å prioritere skattelette til de med mest inntekt og formue, i stedet for å redusere bompengene.
  • Senterpartiet støtter innføring av bompenger der det er ønske om det lokalt.
  • Senterpartiet har foreslått tiltak for å redusere bompengene, blant annet statlig lånegaranti.
  • Senterpartiet vil ikke at folk som ikke har gode alternativer til å bruke bil, skal straffes unødvendig hardt med bompenger.
  • Byvekstavtalene må holdes på et moderat nivå, slik at kostnadene ikke blir for store for staten og bilistene.

Dette vil Senterpartiet gjøre:

  • Innføre statlig garanti på bompengelån. Det betyr at staten står som garantist for bompengelånet, i stedet for fylkeskommunene. De pengene som spares på dette mener vi skal komme bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.
  • Dersom veiprosjektene blir billigere enn planlagt, skal det komme bilistene til gode gjennom reduserte bompenger
  • I vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett for 2019 foreslo vi å redusere bompengene, i stedet for å dra pengene inn i statskassa, på flere veiprosjekt har vist seg å være billigere enn antatt. Dette gjelder på E39 og rv.3/rv. 25.

Tall og fakta

Bompengeinnbetalingen har skutt fart under dagens regjering. Forventet bompengeinnkreving i 2019 er 13 milliarder: 

År Innbetalte bompengar totalt
2010 7831
2011 8251
2012 8689
2013 9305
2014 10265
2015 10513
2016 10863
2017 10863
2018 11500 

Bompengegjelden, det vil si hvor mye bompenger som gjenstår å nedbetale, har også økt voldsomt under dagens regjering: 

År Samla lånegjeld
2010 19,4
2011 22,2
2012 28,2
2013 35,5
2014 43,1
2015 48,4
2016 51,9
2017 55,9
2018 58