Meny
Bli medlem

Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Publisert: 22.09.2020

Vedtatt av Senterpartiets landsstyre 9. april 1978 – med endring vedtatt av sentralstyret 16. november 1990.

PDF-utgave finner du her

1. Landsstyret utpeker leder i valgkomiteen, etter forslag fra sentralstyret.
2. Minst 7 av valgkomiteens medlemmer må være til stede for at komiteen skal være beslutningsdyktig.
3. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
4. Komiteen skal levere sin innstilling til Hovedorganisasjonen 3 uker før landsmøtet.
5. Innstillingen sendes landsmøteutsendingene sammen med de øvrige landsmøtedokumenter.

Denne artikkelen ble først publisert 15.02.2017