Meny
Minneord om Hans Guslund

Minneord om Hans Guslund

Hans Guslund døde brått 16. juni 2021, 74 år gammel.

Styret i Enebakk Senterparti 2016-2017

Styret i Enebakk Senterparti 2016-2017

Styret etter årsmøtet 23. november 2016.
Senterpartiet i posisjon

Senterpartiet i posisjon

Etter valget har vi i Senterpartiet arbeidet for at alle som stemte på oss skal være fornøyd med det også om fire år. I sonderinger med dagens posisjon av H, FrP og KrF fant vi ut at det alt i alt ikke var et klima sterkt nok til å bygge et samarbeid videre på.
Slagsvold Vedum inspirerte nye politikere

Slagsvold Vedum inspirerte nye politikere

Onsdag 4. november var alle nye kommunestyrerepresentanter i Senterpartiet i Akershus invitert til kommunerådsmøte i Eidsvoll av Akershus Senterparti. Partileder Trygve Slagsvold Vedum oppsummerte valget og snakket om strategi og politikk. Enebakk var av flere kommuner som ble positivt trukket frem.
Program for Enebakk Senterparti 2015-2019

Program for Enebakk Senterparti 2015-2019

Under kan du laste ned programmet for Enebakk Senterparti for perioden 2015-2019. Oversikt over lista vår er det også.
Kommunestyregruppa 2015-2019

Kommunestyregruppa 2015-2019

Kommunestyregruppa etter konstituerende kommunestyremøte i Enebakk 26. oktober 2015.
Mot en avklaring i kommunereformen?

Mot en avklaring i kommunereformen?

Før jul gikk et enstemmig kommunestyre inn for å kutte ut utredning av en deling av kommunen og sammenslåing mot Romerike. I Rælingen har det ikke vært noe stemning for kommunesammenslåing. Senterpartiet foreslo det samme i begynnelsen av oktober, men da ble forslaget blankt avvist av Høyre. Et par måneder etterpå var det plutselig helt greit. Og godt er det! Selvfølgelig støtter Senterpartiet å kutte ut utredning av alternativer som ikke vil være aktuelle. Å bruke ressurser på å utrede alternativer som er uaktuelle er sløsing med midler, som heller burde gått til å gi velferd til Enebakks innbyggere.
Jubelvalg for Sp

Jubelvalg for Sp

Tusen takk for støtten dere har vist oss! 14,4 % av de som stemte i Enebakk gjorde det på Senterpartiet i kommunevalget. Vi skal vise oss tilliten verdig de neste fire åra. Vi gikk frem i alle kretser, og til dels mye. Totalt ble det 3,3 % frem siden 2011.
Aktivitetsskole fremfor SFO

Aktivitetsskole fremfor SFO

En del foreldre er ikke fornøyd med dagens SFO-tilbud i Enebakk. I en pendlerkommune er vi avhengige av å ha et godt tilbud på dette området. Enebakk Senterparti ønsker å gjøre noe med dette. Vi ønsker å lage et bedre tilbud som inneholder mer aktivitet.
Ulvedebatt hos Romerikes Blad TV

Ulvedebatt hos Romerikes Blad TV

Toppkandidatene til alle partiene i Enebakk har vært invitert til TV-debatt hos Romerikes Blad. Her kan du se hva de forskjellige partiene mener om temaet. Fra Senterpartiet møtte ordførerkandidat Hans Kristian Solberg
Svar fra Sp til Human-Etisk Forbund

Svar fra Sp til Human-Etisk Forbund

Enebakk Senterparti takker for spørsmålene fra Human-Etisk Forbund, Enebakk lokallag. Enebakk får stadig flere innbyggere og med det stadig flere innbyggere med livssyn utenfor Den norske kirke. I midlertid så er det ikke så mange livssyn som har egne lokale avdelinger i Enebakk som de politiske partiene kan dialog med. Vi er derfor glade for at vi har et aktivt lokallag av Human-Etisk forbund i kommunen.
Skoledebatt i Romerikes Blad TV

Skoledebatt i Romerikes Blad TV

Toppkandidatene til partiene i Enebakk har vært hos Romerikes Blad TV i paneldebatt. Senterpartiet ønsker å innføre aktivitetsskole fremfor å ha dagens SFO. I en pendlerkommune som Enebakk er mange familier avhengig av et godt SFO-tilbud. Dessverre er mange foreldre ikke fornøyd med dagens tilbud. Enebakk Senterparti mener av vi bør kunne tenke litt nytt på dette området. Vi ønsker derfor å innføre aktivitetsskole etter Oslomodellen. På mange skoler i Oslo fungerer dette veldig godt.
Sp vil noe med Enebakk

Sp vil noe med Enebakk

Vi vil at Enebakk skal bruke sine fortrinn og utvikle seg som en grønn og landlig kommune mellom Follo, Oslo og Romerike. Vi har derfor utviklet et helhetlig program for hele kommunen.