Meny
Bli medlem
Organisasjonssekretær i Vestland Sp

Organisasjonssekretær i Vestland Sp

Det er ledig 100 % stilling som organisasjonssekretær i Vestland Senterparti. Stillinga omfattar arbeid for både Sogn og Fjordane Senterparti og Hordaland Senterparti.

Sist endret: 29.09.2020 #Sogn og Fjordane#Hordaland#Vestland

Er du ein kreativ, sosial, resultatorientert, aktiv og samfunnsinteressert person? Og deler du Senterpartiet sitt verdigrunnlag og samfunnssyn? Då er dette rette stillinga for deg.

Organisasjonssekretæren vil vere ein viktig del av eit spennande politisk miljø.

Stillinga er allsidig og du vil mellom anna få sekretæransvar for Senterungdomen og Senterkvinnene i fylket, du vil vere viktig i å bygge organisasjonen, arrangere kurs, møter og samlingar, du vil få ansvar for dagleg økonomioppfølging og du vil få høve til å bli godt kjent i heile fylket.  Du vil bli ein del av eit aktivt politisk parti i vekst der du får delta i samfunnsutviklinga i Vestland.  Vi ynskjer at du har kunnskap om og likar å arbeide med ulike informasjonskanalar og kan vere med å vidareutvikle oss på sosiale media. 

Fylkeskontoret ligg på Sandane (Gloppen kommune) og har tre tilsette.  I periodar kan det vere moglegheiter for heimekontor.  Du vil inngå i eit team saman med fylkessekretærane der hovudoppgåva er å byggje Senterpartiet vidare for framtida.

Nokre praktiske opplysningar: 

- Opplæring vert gjeve. 

- Løn etter avtale – reise og diett vert dekka etter statens sitt regulativ. 

- Noko kvelds- og helgearbeid må påreknast.

- Du må vere budd på å reise i heile fylket og vi krev førarkort klasse B.

-Oppstart snarest.

 

Søknad med kortfatta CV skal sendast til [email protected]

Søknaden må vere oss i hende seinast 28. desember 2020.