Meny

Personvernerklæring

Sist endret: 10 06 2024

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas for Senterpartiets nettsider og medlemssystemer. Ved bruk av nettstedet samtykker du til denne erklæringen. Medlemmer samtykker til behandling av personopplysninger ved egenerklæring ved innmelding. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningens art. 6 (1) b. Sensitive personopplysninger behandles med grunnlag i art. 9 (2) d.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Senterpartiet ved generalsekretær Knut M. Olsen.

Kontakt: IT-leder Anders Eidsvaag Graven, [email protected], tlf. 48227722.

Primære databehandlere: Enonic AS (nettsider). Groupcare AS (medlemssystemer).

Senterpartiet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som foretas i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsiden senterpartiet.no.

Det er kun Senterpartiet og databehandlerne (med eventuelle underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale mellom Senterpartiet og databehandlerne regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Informasjonskapsler (cookies)

Senterpartiet samler inn nettstedsdata med bruk av Google analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser er anonymisert. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

Søk

Nettstedet lagrer søkeord som brukes for å gi vår redaksjon en bedre indikasjon på hvilket innhold som er mest relevant og dermed spisse innholdet nærmere.

Søkeordene knyttes ikke opp mot den enkelte bruker.

Test deg selv-funksjon

Nettsidene har en funksjon for å finne ut om du er enig med oss eller ikke på ulike politikkområder. Denne informasjonen lagres i en egen database, inneholder ingen personopplysninger og kan ikke spores tilbake til deg. Informasjonen er koblet til din nettleser via informasjonskapsler og slettes dersom du sletter historikken i nettleseren.

 

Donasjoner

I henhold til partiloven skal alle partier registrere pengegaver de mottar. Dette skjer årlig gjennom www.partifinansering.no. I valgår skjer det løpende via samme nettside for beløp over kr. 10.000.

Skjemainnsending

Ved innsending av informasjon i skjema lagres IP-adressen i inntil 1 måned av sikkerhetsmessige årsaker før den slettes. Kun databehandler har tilgang til å hente ut IP-adresser etter behov.

Medlemsregister

Medlemssystemet registrerer navn, adresse, postnummer/sted, land, fødselsdato, telefonnumre, epostadresser, kjønn, lagstilknytning, medlemskapstype, reskontroinformasjon, verv (nåværende og historisk), yrke, interesser, samtykkeinformasjon, eFakturaavtale og eventuell deltakelse på arrangementer.

I tillegg registreres eventuelle verv i partiet og som folkevalgt. Å inneha et verv er offentlig informasjon og publiseres på nettsidene sammen med kontaktinformasjon.

I medlemssystemet ligger også betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger.

Medlemmer kan selv logge på https://minside.sp.no for å se og endre sine de fleste av sine personopplysninger. Ønskes andre opplysninger rettet, kontaktes Senterpartiets medlemsservice, [email protected].

Tilgang til medlemsregisteret er nivåstyrt. Styrene i lokallagene har tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt, og fylkesstyrene og fylkessekretærene har tilgang til medlemmene i fylket.

I medlemsregisteret kan hvert enkelt medlem selv endre på sine innstillinger. Eksempler på dette er i forhold til hvilke interessefelt de har eller for om de vil motta e-post eller ikke.

Et begrenset antall ansatte sentralt har tilgang til hele medlemsregisteret. De sentrale ansattes tilgang brukes i hovedsak for å bistå tillitsvalgte og holde oversikt over kontingentinnbetaling, samt til å hente ut statistikk.

Medlemmer som ikke betaler kontingenten, meldes ut 6 måneder etter betalingsfristen, og blir deretter pseudonymisert.

Persondata om medlemmer blir ikke utlevert til andre, med unntak av kontaktinformasjon til tillits- og folkevalgte for media og organisasjoner med et definert behov.

 

Nyhetsbrev

Senterpartiet sender nyhetsbrev med politisk og organisatorisk informasjon. Medlemmer kan når som helst fjerne samtykke til å motta nyhetsbrev via https://minside.sp.no, eller via lenke nederst i utsendt nyhetsbrev.

E-postadressen vil brukes til å sende deg nyhetsbrev. 

 

Spørreundersøkelser

Senterpartiet gjennomfører av og til spørreundersøkelser mot medlemmer eller grupper av medlemmer. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Senterpartiet vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. E-postadresse og navn deles i såfall med leverandøren av spørreundersøkelsen.

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Senterpartiet samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Senterpartiet identifisere de som har besvart undersøkelsen.

SMS

For å oppfylle medlemmets og partiets rettigheter og plikter ved medlemskapet, vil medlemmer motta SMS fra lokallaget, fylkeslaget eller sentralleddet. SMS brukes bare i forbindelse med innkreving av kontingent, kommunikasjon med innehavere av politiske verv eller innspill og innkalling til møter hvor medlemmet har en stemme.

Andre tjenester

Senterpartiet kan i perioder også bruke andre tjenester og leverandører enn de nevnt ovenfor. Dette vil for eksempel være tidsbestemte spørreundersøkelser. Disse vil være underlagt de samme strenge kravene og rutinene som er beskrevet her.

Innsynsforespørsel

Dersom du ønsker innsyn i opplysningene Senterpartiet har lagret om deg som medlem, kontakt oss på [email protected].

2.1 19.08.2018