Meny
Bli medlem

Juks og fanteri eller fakta?

Juks og fanteri eller fakta?

Domstolar som blir omgjort til filialar under nye, samanslåtte domstolar, er ikkje lenger domstolar, dei er filialar.
Erling Moe frå Venstre har skrive innlegget «Senterpartiet jukser med sannheten». Denne påstanden kjem han med mot faktaopplysningar og meiningar vi har kome med.

2020 Vestlandsvær, Sogn og Fjordane

- Vi vil utvikle hele det Norge vi er så glade i

Senterpartiet la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet viser mye av det Senterpartiet vil prioritere om de kommer i regjering neste år. 

- Senterpartiet kjemper for å ta vare på og utvikle det Norge vi er så glade i. Et Norge med små forskjeller og med levende lokalsamfunn over hele landet. Dette er et budsjett som tar landet vårt i den retningen vi vil, fastslår Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Et politisk narrespill

Et politisk narrespill

Høyres justispolitiske talsperson mener det er et problem at vi har for mange sorenskrivere, altså domstolsledere. Mens hans parti har sørget for at vi har nesten like mange direktører i jernbanesektoren som vi har sorenskrivere i hele landet, skriver Jenny Klinge.

2020 Soldater på øvelse (Heimevernets skole- og kompetansesenter), Dombås, Oppland

Regjeringen svikter forsvaret av Norge

Senterpartiet mener det er dårlig nytt for norsk forsvar at regjeringen har fått støtte fra FrP til en langtidsplan uten reell styrking av forsvarsevnen. Planen for de neste fire årene ligger langt under forsvarssjefens anbefalinger.

2020 Jan Herstad, melkebilsjåfør. Sogn og Fjordane - portrett

Vi velger gode arbeidsforhold i transportbransjen framfor EUs rigide regler

Hva er viktigst, gode arbeidsforhold i transportbransjen eller en tilpassing til EU sitt regelverk? Senterpartiet mener folka som holder hjula i gang i samfunnet, bokstavelig talt bak rattet eller på skinner, bør gå foran regjeringas iver etter å gi bort kontrollen over norske interesser til EU. Det handler om tjenester nær folk i hele landet.

Domstolane og FrPs kuvending

Domstolane og FrPs kuvending

Hor med ord er ikkje greitt, heller ikkje når det kjem frå statsrådar og stortingsrepresentantar, skriver Jenny Klinge.

Sp: Norge trenger en langsiktig kriseplan

Sp: Norge trenger en langsiktig kriseplan

Med de strenge tiltakene regjeringen nå har iverksatt blir spørsmål om arbeidsplasser og situasjonen for bedriftene igjen viktig. Tiden framover helt fram til neste sommer blir krevende for mange bransjer og risikoen for at ledigheten øker er stor. 

Ja til norske sjøfolk

Ja til norske sjøfolk

Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører. Den maritime næringen er noe av det som gjør Norge til den kystnasjonen vi er, skriver Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum.

 

Høyre fikk ikke flertall for dommedag

Høyre fikk ikke flertall for dommedag

Siden Høyre inntok regjeringskontorene har vi landbruksvenner på Stortinget vært nødt til å drive politikk for å berge den norske landbruksmodellen. Angrepene fra Høyre har vært harde og mange, skriver Geir Pollestad.

Vanskelige tider i skyggen av Bent og Ernas håndvask

Vanskelige tider i skyggen av Bent og Ernas håndvask

Jeg har med dette innlegget lyst å ta opp tre saker som bekymrer meg om den høye ledigheten, skriver Geir Pollestad.

Sp fremmer forslag om bedre båt- og ferjetilbud

Sp fremmer forslag om bedre og billigere båt- og ferjetilbud

Mange innbyggere langs kysten er helt avhengige av ferge og båt for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter.

Og for næringslivet langs kysten som trenger å få transportert sine varer effektivt, er ferjetilbudet helt avgjørende. I dag er ferjene så dyre at det er en stor konkurranseulempe for vårt næringsliv.

Regjeringen nedprioriterer Forsvaret

Regjeringen nedprioriterer Forsvaret

Senterpartiet går hardt ut mot Høyreregjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. - Det svekker vår kontroll over vårt eget land, sier Navarsete.

Senterpartiet foreslår lavere fergepriser

Senterpartiet foreslår lavere fergepriser

Senterpartiet fremmet denne uka flere forslag i Stortinget som skal bidra til bedre tilbud og rimeligere priser på ferge og båt i Nordland. Forslaget innebærer blant annet å redusere forskuddsbeløpet for innbetaling til Autopass for ferge og utredning av makspris for båt – og fergebilletter.

Kathrine Kleveland topper Vestfold Sps liste til valget i 2021

Kleveland listetopp i Vestfold

Kleveland mottok stående applaus fra et entusiastisk nominasjonsmøte i Vestfold Senterparti på Hotel Klubben i Tønsberg 15.10.2020 da hun ble valgt til første plass på partiets stortingsliste for valget 2021.

Spinning