Meny

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Aksjespekulanter driver med kortsiktige kjøp og salg av aksjer. Det er lovlig. Men vi som er folkevalgte og våre nærstående må holde oss vekk fra denne pengeflyttinga. Begrunnelsen er enkel: Tilliten til folkevalgte svekkes fordi det lett blir mistanke om innsideinformasjon og politiske vedtak til egen økonomiske fordel, skriver Per Olaf Lundteigen.

Norge og USA lanserer nytt initiativ for å øke matsikkerhet i Afrika

Norge og USA lanserer nytt initiativ for å øke matsikkerhet i Afrika

Ved å bruke bistand til å redusere kommersiell risiko skal små og mellomstore landbruksbedrifter få mer privat kapital. Det betyr mer matsikkerhet og større inntekter lokalt. Norge og USAID skal investere 350 millioner kroner hver i fondet.

Evalueringsutvalg for kommune- og fylkestingsvalget 2023

Evalueringsutvalg for kommune- og fylkestingsvalget 2023

Sentralstyret i Senterpartiet vedtok i møte 18. september å sette ned et evalueringsutvalg. Utvalget skal gi et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til forbedringer med tanke på partiets videre arbeid fram mot stortingsvalget i 2025 og kommune- og fylkestingsvalget i 2027.

Takk !

Takk!

Senterpartiet fikk i kommunevalget over 217 000 stemmer, 8,2% av stemmene. I fylkestingsvalget fikk partiet 8,6% og over 182 000 stemmer. Vi takker alle dere som stod på for partiet i valgkampen, og retter en spesiell takk til hver og en som stemte Senterpartiet!

8 milliarder for å ruste opp skolebygg og gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert

Lanserer ny rentekompensasjonsordning: 8 milliarder for å ruste opp skolebygg og gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert

Regjeringen foreslår en ny rentekompensasjonsordning til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til en mer praktisk og variert skole. Ordningen vil ha en total ramme på 8 milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med 1 milliard hvert år i åtte år.

Regjeringen vil styrke samisk språk og kultur med 37 millioner kroner i 2024

Regjeringen vil styrke samisk språk og kultur med 37 millioner kroner i 2024

Kunnskapsminister Tonje Brenna og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik legger i dag fram en styrking av samisk språk og kultur.

Lanserer krafttak for en mer praktisk skole: 120 millioner til praktisk utstyr i norske klasserom

Lanserer krafttak for en mer praktisk skole: 120 millioner til praktisk utstyr i norske klasserom

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til en helt ny tilskuddsordning for mer praktisk og variert læring på 5.-10-trinn. Tilskuddet skal brukes på investeringer i utstyr og læringsarenaer i alle landets kommuner.

Historisk velferdsgrep for norske familier: Aldri før har barnehageprisen vært lavere

Historisk velferdsgrep for norske familier: Aldri før har barnehageprisen vært lavere

I en tid med økte levekostnader har regjeringen bestemt at maksprisen i barnehagen skal reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. Det betyr 1000 kroner reduksjon for alle barnehagebarn over hele landet. For en familie med to barn i barnehage betyr det at prisen reduseres med 18 700 kroner i året.

Forsvarets viktigste ressurs er folk

Forsvarets viktigste ressurs er folk

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk forverret og de økonomiske beregningene fra forrige langtidsplan er langt fra gode nok. Kort tid etter at Senterpartiet gikk inn i regjering, og før Russlands invasjon av Ukraina, satte vi ned en Forsvarskommisjon og en Totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for å så gjøre målrettede tiltak, skriver Bengt Fasteraune.

2022 Korpsøvelse, Hasvik, Finnmark

Frivillighet over hele landet!

Hver dag over hele landet legger hundretusenvis av frivillige ned til sammen 170000 årsverk hvert år i frivilligheten, skriver Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Harr.

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Endelig! Neste år skal det etableres beredskapslagre for korn i Norge igjen. Det foreslås satt av 63 millioner i statsbudsjettet, og er laget en konkret plan for lagring av mathvete flere steder i hele landet, skriver Kathrine Kleveland.

3 mrd til 1500 nye sykehjemsplasser

3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser

De som trenger det, skal få sykehjemsplass. Derfor vil regjeringen sette av 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover også et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette gir trygghet for eldre og pårørende over hele landet.

Regjeringen etablerer beredskapslagring for korn

Regjeringen etablerer beredskapslagring for korn

Senterpartiet har jobbet for beredskapslagring i over 10 år. I regjering får vi gjennomført styrking av beredskapen.

Regjeringen åpner ti nye polititjenesteder i 2024

Regjeringen åpner ti nye polititjenesteder i 2024

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsetter styrkingen av det lokale politiet i hele landet. Regjeringen åpner ytterligere ti nye polititjenestesteder i 2024. Disse kommer i tillegg til de ti nye tjenestestedene som blir opprettet i år og i 2022.