Meny

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Vi må legge til rette for at alle skal lykkes i norsk skole. Skolen har lenge vært mest tilrettelagt for elever som er teoretisk anlagte og flinke i det som læres i klasserommet. Praktisk læring og praktisk kunnskap har vært for lavt prioritet. Dette vil Senterpartiet og regjeringen få slutt på, skriver Marit Knutsdatter Strand.

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturdebatten må nyanserast meir i tida som kjem, og å bygge ned natur må aldri bli eit mål i seg sjølv, men kan vere ein konsekvens at nøye vurderingar der fordeler og ulemper vert vekta i eit generasjonsperspektiv, skriv Aleksander Heen.

Historisk løft

Historisk løft for kyrkjebygg

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og finansminister Trygve Slagsvold Vedum lanserte onsdag 21/2 ein nasjonal bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. 

Bistand er god sikkerhetspolitikk

Bistand er god sikkerhetspolitikk

Geopolitiske jordskjelv stiller nye krav til hvordan vi best ivaretar norske interesser. Nye sikkerhetspolitiske utfordringer fordrer at vi utnytter bredden i vårt utenrikspolitiske engasjement. Vi må bygge allianser, kjempe for våre grunnleggende verdier og bidra til stabilitet og utvikling. Dette må vi gjøre gjennom deltakelse på viktige internasjonale arenaer, tett samarbeid med partnere, samtidig som vi må bygge vår egen nasjonale beredskap og forsvarsevne, skriver Gram og Tvinnereim.

Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Erna Solbergs formuefest skal betales av vanlige arbeidsfolk

Erna Solbergs formuefest skal betales av vanlige arbeidsfolk

Ønsker du å betale mer for melk, kjøtt, bensin og diesel, for å gjøre de aller rikeste i Norge enda rikere? spør Trygve Slagsvold Vedum i dette innlegget

Senterpartiets fylkesårsmøter 2024

Senterpartiets fylkesårsmøter 2024

Det er venta stort oppmøte på Senterpartiets fylkesårsmøter også i år, med over 2 100 delegatar. I tillegg kjem mange observatørar og gjester. Alle 17 fylkeslag i partiet har årsmøte kvart år, og i år startar det med Buskerud Sp 16.-17. februar og avsluttast med Troms Sp 16.-17. mars. På programmet står generell politisk debatt, vedtak av fråsegner, val av fylkesstyre og andre årsmøtesaker.

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursane. Difor må forvaltninga av dei ha eit evig perspektiv. Det har ein samla kontroll- og konstitusjonskomité slått fast når Stortinget handsama Riksrevisjonen sin rapport om mattryggleik og beredskap på landbruksområdet, skriv Nils T. Bjørke og Per Olav Tyldum.

Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!

Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!

Senterpartiet gratulerer med samefolkets dag 6. februar.

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, kritiserer Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for populisme når vi sier at vi ikke ønsker å bygge nye utenlandskabler til Danmark. Dette er en total skivebom. For det handler om å prioritere norske interesser.

Politisk praktikant i Sp

Politisk praktikant i Sp

Vil du ha drømmejobben i Norges beste (syns vi!) parti? Fra 7. januar til 10. september 2019 kan du være med å delta, forme og lære om politikk i partiet som tror på hele Norge. Et politisk halvår med landsmøte, valgkamp og mye mer ligger klart for deg som vil bli med på Senterparti-laget!

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Høyres Tina Bru forsøker i et innlegg 24. januar å vri på hva jeg har sagt om formuesskatt slik at det høres ut som om jeg støtter Høyres politikk på dette området. Slik er det ikke. Det jeg viste til var Sp/Ap-regjeringens vedtak om lettelse i formuesskatten for næringslivet i distriktene som utgjør en skattelette på 450 millioner kroner i året. Det har ingenting med Høyres skattepolitikk å gjøre, skriver Marit Arnstad.

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

2021 2.kandidat Sør-Trøndelag valgkrets Heidi Greni

Ernas bløff

Erna Solbergs bløff i valgkampen 2023 skulle ikke holde lenger enn til første budsjettrunde, skriver Heidi Greni.