Meny
Bli medlem

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme

Senterpartiet er opptatte av barns ve og vel i barnehagen. Språk er en viktig del av barns utvikling, etter trygghet og trivsel. Rammeplanen for barnehagene er omfattende, og har blitt tatt godt imot – dog, med et ønske om flere ressurser for å kunne realisere ambisjonene som ligger der. Nå varsler Kunnskapsministeren en skjerping av rammeplanen, med en pålagt språkkartlegging. Dette er feilslått og uten faglig grunnlag. Unison kritikk fra fagfolk bør få Kunnskapsministeren til å snu, skriver Marit Knutsdatter Strand.

2019 Nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim - portrett

Senterpartiet og kampen om hegemoni i miljøpolitikken

Senterpartiet opplever at miljø- og klimadebatten har blitt underlig og virkelighetsfjern. Mange i Sp har forvaltet naturressurser på bærekraftig vis et helt liv, men opplever nå at det livsverket man har satt sin ære i å overlate til neste generasjon i enda bedre stand, blir stemplet som et miljøproblem.

Politireforma ikke godkjent

Politireforma ikke godkjent

Høyres Peter Frølich er i overkant kreativ når han til NTB påstår at den såkalte nærpolitireforma nå har fått et godkjentstempel av justiskomiteen.

En levedyktig luftfart i hele Norge

En levedyktig luftfart i hele Norge

Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.  Det siste året har reiserestriksjoner og anbefalinger om at folk skal holde seg hjemme satt luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon. For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har en luftfartsnæring også etter at koronapandemien er slutt. Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten. 
Kutt i milliardene til EU!

Kutt i milliardene til EU!

Med bistandsmilliarder til EU har Norge finansiert feiring av Gjøkens Dag i Romania, restaurering av historiske bygg i Ungarn og forsking på tidsbruk i Polen.

Uaktuelt å tillate at ungdom kan gå rundt med narkotika

Uaktuelt å tillate at ungdom kan gå rundt med narkotika

Høyre-regjeringen la i dag fram sin varslede rusreform. Jan Bøhler (Sp) reagerer sterkt på at regjeringen nå vil gjøre det risikofritt og uten straffeansvar å bruke narkotika.

Heknevev, næringsliv og verdensvev

Heknevev, næringsliv og verdensvev

- Kan fengslende litteratur si oss noe om hvordan vi får fart i næringslivet etter korona?, spør Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Ikkje fleirtal for å utsetja kravet om nullutslepp i verdsarvfjordane

Ikkje fleirtal for å utsetja kravet om nullutslepp i verdsarvfjordane

Regjeringspartia H, KrF og V valde saman med AP og SV å ikkje høyre på kommunane og turistnæringa sitt ynskje om å utsetja kravet om nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026 til 2030. Senterpartiet har lytta til kommunane og bedriftene på Vestlandet og går inn for å utsetje kravet til 2030, seier  Geir Pollestad.

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

2019 Fiskeforedling i Måløy, Sogn og Fjordane

FrP sitt nei til meieriene, slakteriene og fiskeindustrien

Under ein debatt i stortinget 2. februar stilte eg fylgjande spørsmål til næringspolitisk talsmann i FrP, Morten Ørsal Johansen: - Burde me ikkje ha ei eiga stortingsmelding om næringsmiddelindustrien, sånn at me kan få ein betre og meir målretta politikk for å stimulera til arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien?

Klimatiltakene må være rettferdige

Klimatiltakene må være rettferdige

Dersom ikke goder og byrder blir rettferdig fordelt, risikerer vi kraftig motstand mot en helt nødvendig klimaomstilling.

2020 Fiskebåter ved kaia i Sørvær, Hasvik i Finnmark

Stopp avgifts-galoppen mot fiskerinæringen

Regjeringen med støtte fra FrP har funnet ei ny melkeku for å få avgifter inn i statskassen: Fiskerinæringen. - Nå har vi fått nok og mobiliserer både fiskerinæringen og kysten mot regjeringen og FrPs skatte- og avgiftsgalopp mot fiskerinæringen, sier Geir Pollestad og Sandra Borch.

Vi må se hele Norge

Vi må se hele Norge

Bilpolitikken må tilpasses det landet vi lever i. Norge er kaldt og mørkt store deler av året. De fleste i Norge er helt avhengige av bil for å få hverdagen sin til å gå i hop. Da må vi ha en politikk som tar høyde for dette. Jeg skammer meg ikke fordi jeg kjører en gammel bil. Det bør ikke du gjøre heller, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Lihkku beivviin - Vuorbbe biejvijn - Lahkoe biejjine

Lihkku beivviin - Vuorbbe biejvijn - Lahkoe biejjine

Samenes nasjonaldag er en dag vi alle kan være stolte av. 6.februar 1917 ble det første landsdekkende samemøtet avholdt i Trondheim, et møte som ble ledet an av den sterke kvinnen Elsa Laula Renberg (bildet).

Spinning