Vi tror på hele Norge!

Engasjere deg i Sp?

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.
Fra 16. oktober og ut året koster det kun 100 kroner å bli nytt medlem.

Sp der du bor

Vi har 105 ordførere og 95 varaordførere i hele landet. Kom i kontakt med medlemmene nær deg.