Meny

Høringsuttale planstrategi 2024 - 2027 Landbruksplan

Høringsuttale planstrategi 2024 - 2027 Landbruksplan

Aure kommune inviterte til høring planstrategi 2024 - 2027. Aure Senterpartiet har lenge jobbet for at Aure trenger en landbruksplan, og har nå sendt inn vårt innspill. Nå håper vi at  administrasjonen og våre politikere følger opp og vedtar at vi skal ha en landbruksplan.

Høydepunkt fra Senterpartiet sitt landsmøte 2023

Høydepunkt fra Senterpartiet sitt landsmøte 2023

Høydepunkt fra Senterpartiet sitt landsmøte 17 - 19 mars 2023, Clarion Hotel Trondheim oppsummert av Aure Senterparti sin delegat Ildri Aresvik Hals

Kommunevalgliste 2023, Aure Senterparti

Kommunevalgliste 2023, Aure Senterparti

Aure Senterparti har 20 flotte kandidater på lista og vi er utrolig godt
fornøyd med å kunne stille et så godt lag!

 

 

Opplæring - lage artikkel SP-lokallag hjemmeside

Opplæring - lage artikkel SP-lokallag hjemmeside

Opplæring bruk av hjemmeside – Møre og Romsdals Fylkesårsmøte i Ålesund 18 og 19 februar 2023.

Noen punkter som er viktig å tenke på ved bruk av hjemmeside:

  • Hvem er vi
  • Hva gjør vi
  • Hva ønsker vi å gjøre
  • Hvordan ønsker vi å fremstå
Bærekraft og nye nordiske kostholdsråd

Bærekraft og nye nordiske kostholdsråd

Kosthold og bærekraft er i vinden som aldri før, og debatten når stadig nye høyder både i aviser og på sosiale media.

LANDBRUK OG MENTAL HELSE

LANDBRUK OG MENTAL HELSE

I kommunestyremøtet den 7 februar fremmet Aure Senterparti en resulosjon for å sette fokus på mental helse i landbruket. 

FRAMTIDAS MATPRODUKSJON I AURE

FRAMTIDAS MATPRODUKSJON I AURE

Landbruket i Aure er mangfoldig! Vi har i denne artikkelen lyst til å vise fram noen private bilder av våre stolte og flinke produsenter som de har vært så grei å latt oss få dele. Her ser du et lite utvalg av landbruket - du ser sauer, ku, kalv, hest, geiter, kjøttfe og gulrøtter, løk, reddik, salater, poteter og epler. Du ser fjøs og traktorer, beitemark, åkrer og hva som kan høstes fra innmark og utmark. Du ser rett og slett litt av mangfoldet i den lokale matberedskapen i kommunen vår.

 

Landbruket i Aure har endret seg siden mange av oss som nå er voksne og kanskje vokste opp på en gård  med 12 kyr på bås og et par griser og høner. Noen har blitt større, andre har lagt ned og atter andre har bretta opp ermene og tatt over familiegården. Landbruket vårt nå i 2022 favner store og små produsenter, både melk, egg og kjøtt, noen produserer grønnsaker, noen frukt og bær til saft og siderproduksjon, noen har honning, og andre igjen har ull og skinnprodukter.

 

 

Noen leverer råvarene sine til Tine og Gilde, og du finner de igjen i dagligvarebutikkene. Noen foredler selv og selger på egen gårdsbutikk, og noen selger direkte  til kunder via Reko-ringen på Aure. Og har du lyst til å dyrke selv, men ikke har hage, da har vi jammen råd for det også,  vi har en andelsgård der du kan dyrke av hjertens lyst sammen med andre hobbygartnere.

Så vi har en mangfoldig produksjon her i Aure som du kanskje skjønner, men en ting har vi ikke. Vi har ikke ei landbruksplan. Og det har heller ikke storparten av de andre kommunene i Møre og Romsdal. Rart sier du? Det synes vi også. Ingen stiller vel spørsmålstegn ved nødvendigheten av å ha planer for helse- og omsorg, for trafikksikkerhet og for hvordan arealplanlegginga skal foregå. For hvordan skal vi ellers kunne prioritere i budsjett, utvikle politikk og  planlegge hvordan samfunnet vårt skal se ut om 10 år, om 30 år?

 

En stor del av landbrukspolitikken blir selvsagt utformet sentralt,  men vi vil  sikre at landbruket blir prioritert gjennom aktive planer som tilrettelegger for at vi kan nyttiggjøre våre lokale ressurser og fortrinn, der hvor håndverket skjer, hvor råvarene blir produsert, nemlig i  kommunen vår.

I Aure Senterparti har vi derfor jobbet både internt i partiet og sammen med fag-laga i landbruket og andre aktører som er knytta til næringa for å sette i gang arbeidet med å få lage ei landbruksplan. Når neste planstrategi i kommunen skal rulleres, og det skjer allerede neste år, skal vi få satt landbruksplan på kartet slik at vi kan planlegge for hvordan den lokale matberedskapen vår skal se ut. Og vi skal ikke gi oss der. Vi har fremmet en resolusjon på  årets fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Senterparti for å oppfordre alle kommuner i fylket om å prioritere egen matproduksjon gjennom plan. Resolusjonen ble vedtatt, og vi skal følge opp arbeidet videre. For er det noe pandemi ,krig, tørke, flom og en verden i stor endring har vist oss viktigheten av, så er det å kunne dyrke mat til egen befolkning. Å bidra til global matsikkerhet starter her, med matproduksjon på de arealene vi har tilgjengelig lokalt.

 


 

Åkerland på Ulfsnes

Til slutt vil vi  takke alle som har bidratt med sine private bilder:

Gålmen, Ingunn og Daniel Golmen

Ulfsnes Gård, Olav Håkon Ulfsnes

Dalen gård, Vikan, Stine Wigum Hagen og Fredrik Hagen

Leivstad, Ildri Katrine Aresvik Hals og Jan Erik Kjønsvik

Tustna Andelsgård, Mona og Pål Kristiansen

Gammellåven, Kari og Arve Goa

Bratset Gård, Irmelin Tønnesen og Runar Ulfsnes

Dalen Gård, Ålmo, Anne-Grethe Winther og Jan-Einar Gjerde

Melland Gård, Marit Klungen og Tore Olav Melland

 

 

Kutt i avgiftene på anleggsdiesel

Kutt i avgiftene på anleggsdiesel

Da er det en realitet!

Fra nyttår blir avgiftene på diesel til traktorer og anleggsmaskiner kutta med milliardbeløp.

Partia er enige om å fjerne den såkalla grunnavgifta, som i dag er på 1,76 kroner per liter før moms. Samtidig øker CO2-avgifta med 48 øre per liter.

I sum gir det et avgiftskutt på 1,28 Kr per liter før moms.

Ordførerkandidat

Ordførerkandidat

Aure Senterparti går for ordførermakt med Stine Wigum Hagen som sin toppkandidat