Meny
Utdanningstilbudet på Holt

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

I 2016 kunne den vidaregåande skulen på Holt stolt syne fram sin flunkande nytt fjøs. Spekka med nye og fornybare løysingar blei skulen framtidsretta og moderne. Skulen fekk sin eigen miljøpaviljong med fornybare ressursar. Med andre ord – skulen vart rusta til å møte framtida. Likevel ser ein at sentralisering fører til at stadig mindre og mindre av undervisninga vert lagt til Holt. Elevane vert transportert til Tvedestrand. Det meiner me er negativt, både i eit utdanningsfagleg -og miljøperspektiv.