Meny
Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Hver gang valgfrihet i eldreomsorgen blir et tema i den politiske debatten, blir det av de blå partiene framstilt som om dette handler om den enkeltes mulighet til å velge mellom et offentlig og et privat omsorgstilbud. Det private tilbudet blir ofte framstilt som bedre enn det offentlige. Det er mange eksempler på private aktører som tjenere store penger på eldreomsorg. Vi trenger et offentlig tilbud som gir gode tjenester til den enkelte uavhengig av tykkelsen på lommeboka.

Jordvernstrategi for Sola

Jordvernstrategi for Sola

Sola er blant de viktigste kommunene i Matfylket Rogaland. Samtidig er Sola den kommunen i fylket som har omdisponert mest dyrka jord i perioden 2006 – 2015. Det er et paradoks at omfanget av denne areal-omdisponeringen også i stor grad gjelder matjord av høy kvalitet. Hele 2500 dekar dyrka jord er tapt i denne perioden i vår kommune alene.

Jordvern angår oss alle

Jordvern angår oss alle

I debatten om norsk landbruk blir det ofte snakket om jordvern. Siden det ofte er bønder som tar opp temaet, og jorden som ønskes vernet som oftest eies av bønder, kan det lede til tanken om at jordvern utelukkende er en bondesak. Dette er imidlertid feil – jordvern angår oss alle!