Meny

Er behov for et forpliktende fylkesvegløft!

Er behov for et forpliktende fylkesvegløft fra Staten

Senterpartiet mener det er behov for et forpliktende fylkesvegløft, der staten bidrar med ekstra midler til å redusere forfallet på fylkesveinettet.

Gode veger nær folk!

Gode veger nær folk!

Et fylkesvegnett med god standard er like viktig, enten man har adresse Revetal eller Rauland, påpeker Jan Thorsen, 4. kandidat fylkestinglista til Vestfold og Telemark Senterparti.

Derfor vil Senterpartiet i Vestfold og Telemark satse sterkt på fylkesveger, og vi vil innføre en minstestandard, uavhengig av trafikkmengde. Det vil vi fordi disse vegene har den viktige funksjon de har, - nær folk!

Anders Hjelseth ordførerkandidat

Anders Hjelseth ordførerkandidat

Nom Senterparti har to kumulerte kandidater:

1. Anders Hjelseth, Helgja

2. John Harald Rønningen, Lunde

Kommuneprogrammet for 2015-2019

Kommuneprogrammet for 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for perioden 2015-2019