Meny
2020 Soldater, Rena Leir, Hedmark

Ambisiøs plan for framtidens forsvar

I dag legger vi fram en ambisiøs plan for framtidens forsvar.

Regjeringen satser bredt på Forsvaret i alle grener og i hele landet. 

Heimevernet løftes betydelig- det opprettes flere innsatsstyrker og alle heimevernsdistriktene styrkes. 

Maritim tilstedeværelse styrkes gjennom økt utdanningskapasitet og flere fartøy. Med dette sørger vi for bedre overvåking, tilstedeværelse og sikring av langs den langstrakte kysten vår.

Vi legger også opp til økt rekruttering og tiltak for å bevare eksisterende personell, ved blant annet å investere i gode bo- og arbeidsforhold, ved nybygg og etterlengtet vedlikehold.

Folkene er forsvarets viktigste ressurs – derfor må vi ta godt vare på dem. 

Mer info her: Et historisk forsvarsløft for å trygge Norge - regjeringen.no