Meny
2019 Familie rundt middagsbord

En prioritering av barn og familier

Denne regjeringen leverer på sosiale goder til barn og familier i hele landet. Det usosiale brillestøtte kuttet som Solberg regjeringen innførte er saga blott. Maksprisen i barnehage senkes. Fra 1. august får alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO – skolefritidsordning. Og det skal nå innføres en barnekoordinator i alle landets kommuner, en koordinator som skal bistå familier som har barn med særskilte behov, skriver Margrethe Haarr og Hans Inge Myrvold.

- av stortingsrepresentantene Margrethe Haarr (Hedmark) og Hans Inge Myrvold (Hordaland) 


Brillestøtte til barn  
Det ble høylytte ramaskrik da Solberg regjeringen valgte den særdeles usosiale løsningen med å kutte i brillestøtten til barn. Med rette protesterte både Arbeiderpartiet og Senterpartiet på dette i opposisjon. Nå når de nevnte partiene sitter sammen og styrer landet gjeninnfører vi med glede brillestøtten slik at barn som trenger det kan kjøpe de brillene de har behov for. Det skulle jo også bare mangle.

Gratis SFO
Barn i Norge skal gis like muligheter, uavhengig av familiens økonomiske forutsetninger. Det reduserer utenforskap og fjerner skammen med familienes lave eller dårlige økonomi. Å gi alle førsteklassinger rett til 12 timer gratis SFO er derfor avgjørende for å hindre at noen faller utenfor. På lang sikt tjener hele samfunnet på at barn har like muligheter og blir behandlet likt. Et samfunn som legger til rette for inkludering er et mer rettferdig samfunn å vokse opp i. Dette er første ledd i regjeringens plan om å innføre gratis SFO.

Billigere barnehage
Makspris for en barnehageplass er med på å utjevne forskjeller. I et samfunn hvor de sosiale ulikhetene bare vokser tar regjeringen med dette viktige grep for å forhindre ytterligere økt ulikhet og utenforskap. For noen familier betyr dette mer å rutte med hver måned, mer penger til matbudsjettet eksempelvis. Vi vet at noen familier må prioritere bort middagsmat til familien når uforutsette utgifter kommer. Det er alvorlig. Med dette grepet er regjeringen med på å styrke familiens totale økonomi.

Bedre samarbeid
Regjeringen innfører nå en plikt til å ha en barnekoordinator i hver kommune. En barnekoordinator skal ha som jobb å gjøre det lettere for familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Formålet er å unngå ansvarspulverisering og sørge for et bedre samarbeid mellom skoler og barnehager, barnevernet, Nav og helse –og sosialtjenester. 

Vi vet av erfaring at familiene ofte blir utslitt, mor og far ender opp med å gå fra hverandre. Søsken av barnet med behov føler seg ofte forbigått. Et slikt initiativ er med på å styrke familien som enhet og det prioriterer denne regjeringen.

Snu usosial politikk
Totalt sett ønsker regjeringen å vise hva som er viktig for oss og snu Solberg-regjeringens usosiale politikk. Vi må styrke familiene, sikre barn det de har behov for og sørge for en bedre og enklere hverdag for familiene i hele landet.