Meny
NTP: - Fullstendig uansvarlig og brutte løfter fra opposisjonen

NTP: - Fullstendig uansvarlig og brutte løfter fra opposisjonen

Sist endret: 13.06.2024 #Akershus

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har i dag avgitt sin innstilling til Nasjonal transportplan (NTP). Komitèleder og saksordfører for NTP, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), gir opposisjonen hard kritikk for å lempe nye, store prosjekter inn i planen uten noen felles tanke om finansiering.

- Opposisjonen har hatt over en uke på seg til å finne forslag til inndekning. De har altså ikke klart å peke på ett eneste felles forslag, heller ikke etter at komiteen har sittet et døgn på overtid i sin behandling. Høyre og Venstre foreslår å hente penger fra kysten ved å fjerne gratis ferger. SV vil stoppe flere veiprosjekter som vil øke trafikksikkerheten og som er viktig for å binde landet tettere sammen. Også Høyre og Venstre vil stoppe eller skyve ut i tid flere veiprosjekter. Men det finnes altså i ikke ett eneste prosjekt i planen som opposisjonen er enige om å kutte eller skyve ut i tid. Det er fullstendig uansvarlig og er bare et opplegg for nye runder med usikkerhet og frustrasjon og brutte løfter landet rundt, sier Sigbjørn Gjelsvik.

GAL_19404_210997_3718733_1
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er stortingsrepresentant for Akershus og leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

 

Gjelsvik mener opposisjonspartiene med dette skaper usikkerhet for folk og næringsliv i bygd og by i hele Norge.

- Senterpartiet og Arbeiderpartiet har store ambisjoner for utbygging av moderne infrastruktur i hele Norge, samtidig som vi sørger for å ta vare på det vi har. Skal transportplanen gi forutsigbarhet og sikre gode geografisk fordeling, så må man være villig til å gjøre reelle prioriteringer mellom ulike prosjekter. Når opposisjonen nå gjør det stikk motsatte setter de viktige prosjekter i hele Norge i spill, sier Gjelsvik.

Relaterte personer

Sigbjørn Gjelsvik

Stortingsrepresentant (Akershus)
Leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Rådgiver:
Øyvind Bentås, [email protected], 993 12 417
Telefon: 233 13 427 Les mer