Meny
Tiden for sentralisering av politi er endelig over. Ibrahim Ali, Senterungdommen

Ny kurs for mer politi i hele landet!

Regjeringens nye satsning på nærpoliti sikrer bedre beredskap og mer synlig politi. Det får en stor betydning for lokalsamfunn i hele landet.

- Av Ibrahim Ali, Internasjonal leder i Senterungdommen

I mange år har Høyre gjort sentralisering og nedleggelser til standarden for politi og beredskap i Norge. Den forrige regjeringens politireform gikk på tryggheten løs i lokalsamfunn hvor responstiden ble svært dårlig, og brannmannskap måtte håndtere farlige situasjoner på egenhånd. Senterpartiet gikk til valg på at denne utviklingen skulle snu og bare ni måneder etter vi fikk ny regjering ser vi tydelig at regjeringsskiftet betyr mer politi nær folk.

Noe av det første Senterpartiet gjorde etter vi inntok justisdepartementet var å prioritere 200 millioner kroner mer til politiet. Dette er svært viktig både i distriktene som ble rammet hardt av Solberg-regjeringens sentralisering, men også for byer hvor mer synlig politi er viktig. Et politi som er nær folk er viktig i hele Norge.

Derfor trengs det nytt utstyr og flere politifolk. Bemanningen skal opp og lokal tilstedeværelse blir prioritert. Regjeringen bevilget midler til innkjøp av blant annet 373 nye kjøretøy til politidistrikt i hele landet, i tillegg til 146 nye politistillinger. Det sikrer mer trygghet og bedre beredskap for politiet i hele landet.

Bedre utstyr og flere politifolk betyr kortere responstid, mer synlig politi og styrket beredskap. Dette har stor betydning for lokalsamfunn som de siste årene har opplevd et mindre tilgjengelig politi.

Det er likevel ingen grunn til å stanse der. Hurdalsplattformen gjør det klart at flere nedlagte lensmannskontor skal gjenåpnes og en høringsrunde har gitt kommuner i hele landet en mulighet til å gi sine innspill til hvordan tryggheten kan bedres i deres lokalsamfunn. Innspillene derfra blir viktige når regjeringen skal fortsette med å skape et nærpoliti for fremtiden.

Tiden for sentralisering av politi er endelig over. Den nye kursen er etterlengtet og vil ha stor betydning for lokalsamfunn i hele landet.