Meny
2020 Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Nordland

Sp om kvotemeldingen: Fisken må bygge kystsamfunn

Sist endret: 12.01.2024 #Nordland

Regjeringen la fredag frem kvotemelding 2.0 i Tromsø. Næringspolitisk talsperson og leder for Stortingets næringskomite Willfred Nordlund (Sp), skal lose saken gjennom Stortinget.

–  Næringen har etterspurt en opprydding etter Solberg-regjeringens kvotemelding 1.0. Jeg vil som saksordfører, søke bredest mulig enighet i Stortinget. For næringa og den enkelte fisker er det helt avgjørende for å skape forutsigbare rammevilkår, sier Nordlund.

–  Jeg er opptatt av å lytte til de konstruktive innspillene som kommer. Samtidig vil et bredt flertall i Stortinget betinge at alle har forståelse for at næringen er variert. Vi må derfor søke balanse mellom ulike hensyn. For Senterpartiet og regjeringen er det likevel viktig å understreke at vi må sørge for at grunnlaget for å oppfylle den tredelte målsetningen i Havressursloven styrkes.

Lovens tredelte målsetning er henholdsvis bærekraftig forvaltning av ressursene, lønnsomhet, og bosetting og arbeidsplasser i distriktene. Nordlund mener at Stortinget må svare ut Riksrevisjonens rapport og Stortingets behandling av denne.

–  Meldingen legger et godt grunnlag for at samfunnskontrakten om at kystsamfunnene skal få mer igjen for fisket skal bli etterlevd. Arbeidet fremover vil handle om å balansere de ulike interessene og videre legge rammer for at fiskeriet kan styrke samfunnskontrakten. Fisken tilhører det norske folk. Det er en ressurs vi skal ha nasjonal kontroll på og som skal komme folket og samfunn langs kysten til gode.

– Det er nødvendig å komme i mål med fordelingen av den fantastiske ressursen så vi kan bruke tid fremover på å styrke industrien. Vi vil ha mer bearbeiding av fisken i Norge og slik få mer verdiskaping langs hele kysten. Det vil være nødvendig å diskutere infrastruktur, forskning, utdanning og øvrige rammebetingelser for næringen når hovedrammene er lagt.

Relaterte personer

Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant (Nordland)
• Leder i Næringskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Rikke Håkstad, [email protected], 450 53 000
Telefon: 233 13 427 Les mer