Meny
Vårt årsmøte 2023

Årsmøtet 2023

Sist endret: 11.08.2023 - Knut Olav Alhaug #Bergen

Bergen Senterparti avholdt sitt årsmøte den 6. februar på Grand Hotel Terminus!

 

Historiske lokaler

Hotellet er bygget i nyklassisk stil og ble åpnet i 1928 under Landsutstillingen i Bergen. Arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø dro på studiereise til Europa for å hente inspirasjon til hotellprosjektet. Resultatet ble av Bergens Tidende beskrevet som «et hotell som øiensynlig bygger paa de bedste utenlandske forbilleder, klokt tillempet efter norske forhold». Arkitektene selv var mer beskjedne og kommenterte at «Det innvendige utstyr er enkelt, men solid». Hotelprosjektet ble i 1929 belønnet med diplom fra A. C. Houens fond, som regnes blant Norges gjeveste utmerkelser for arkitektur og byggeskikk. Hotellet har huset flere berømtheter, blant annet Roald Amundsen og hans mannskap ble losjert på Terminus i forkant av leteaksjonen etter Umberto Nobile og luftskipet Italia som forvant i Arktis i 1928.

I år hadde også det lokale Senterpartiets årsmøte gleden av å bli avholdt i disse historiske lokaler, møtet ble åpnet med kaffe, rundstykker og slåtter på hardingfele spilt av Ida Mikkonen!

 

Strømkrise og barnevern

Lokallagsleder Reidar Digranes ønsket møtet velkommen og delte noen refleksjoner om den politiske situasjonen både nasjonalt og lokalt. Det er ingen tvil om at partiet leverer på mange viktige saker i regjeringssamarbeidet, dessverre er strømsituasjonen kritisk og overskygger alle andre saker. Vi har håp om at regjeringen vil kunne utrede en løsning som gir bedre og mer forutsigbare strømpriser. Stabilitet og forutsigbarhet er helt essensielt for landets innbyggere og næringsliv!


Statsråd Kjersti Toppe holdt politisk orientering om arbeid i Barne- og Familiedepartementet og i regjering. Mange kommuner har hatt utfordringer og alvorlige situasjoner i barnevernstjenesten, dette blir fulgt opp og det er viktig at vi sikrer et godt tjenestetilbud for barn og unge i sårbare situasjoner.

Det ble også åpnet for debatt og flere medlemmer stilte spørsmål til ministeren om både fødselstall, barnevern, atomkraft og energikrise.

 

Valg

Nestleder Kari Øvsthus og studieleder Audun Helge Nerland ble takket av med blomster for sin innsats i styret de foregående år. Engasjement og frivillighet er drivkraften i alle politiske organisasjoner og styret har hatt stor nytte av Kari og Auduns erfaring og kunnskap i det organisatoriske arbeidet.

Leder av valgkomiteen Torstein Buskaker la frem komiteens innstilling, denne ble enstemmig vedtatt.

Ragnar Vikøyr (42) er valgt til ny nestleder. Ragnar er til daglig hønsebonde og sterkt engasjert i det lokalpolitiske arbeidet!

Inga Rullestad Øyan (28) er nytt styremedlem. Inga arbeider som fiskehelsebiolog og har tidligere vært leder av Bergen Senterungdom. Hun har vært møtende vara i styret det foregående år og vi er glade for å ha hun med videre som fast styremedlem!

Dane Skofterud (24) ble også nytt styremedlem. Dane studerer sammenlignende politikk og har forskjellige verv i Studentersamfunnet, Studentparlamentet og i Senterungdommen sentralt og lokalt.

Vi er glade for å ha så mange dyktige og engasjerte medlemmer som ønsker å bidra til lokallaget!

 

Resolusjoner

Det ble vedtatt to resolusjoner av årsmøtet.

  1. Resolusjon om bedre strømstøtte til nøringslivet
  2. Resolusjon om viktigheten av klassisk arkitektur

Vi takker alle medlemmer for godt oppmøte og gode diskusjoner!

Denne artikkelen ble først publisert 17.02.2023

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe

Barne- og familieminister

Statssekretærer:
Eli Blakstad
Trine Fagervik

Politisk rådgiver:
Maren Grøthe
Telefon: 22 24 90 90
Reidar Digranes

Reidar Digranes

Lokallagsleder, Bergen Sp Telefon: 90626664
Thomas Flesland

Thomas Flesland

Gruppeleder Telefon: 92030560