facebook pixel

Dette mener vi

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet.

Verdigrunnlag   Vedtatt politikk  

Standpunkt