Meny
Fylkesveier og busser knytter Innlandet sammen

Fylkesveier og busser knytter Innlandet sammen

Publisert: 07.09.2023 - Ole Mathias Rønaasen, 2. kandidat for Sp i Innlandet #Innlandet

Senterpartiet vil være tydelige i våre prioriteringer på at vi må både få bygd opp igjen fylkesveier og bruer etter uværet Hans og at vi må jobbe knallhardt for å prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene i hele Innlandet.

Senterpartiet vil også være tydelige på at vi trenger mer kollektivtrafikk i form av flere regionale busstilbud som knytter fylket sammen. Fra og til knutepunkt og endepunkt. Vi har fått tydelige signal på at Gjøvik- og Hadelandsregionen ønsker buss til og fra Gardermoen og Kongsvingerregionen vil også ha bedre bussforbindelse til Mjøsregionen.

Både fylkeveiene og bussene skal sikre at folk skal komme seg nedover og oppover fra Valdres, Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal og fra resten av Østerdalen, Kongsvinger-regionen og Hadeland. Varer og tjenester skal fram og elevene våre skal være trygge på skoleveien.

Fylkeskommunens primæroppgaver er videregående skole, drift- og vedlikehold av fylkesveier og kollektivtrafikken. Da må vi også prioritere disse oppgavene høyt. Det er ikke nødvendigvis nye snorer som skal klippes, men veier som skal driftes og busser som skal kjøre deg og meg og våre elever trygt fram.

Ole Mathias Rønaasen, 2. kandidat for Sp i Innlandet