facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

08.oktober 2018
Tid for tiltak som virker

Tid for tiltak som virker

– Regjeringen kunne enkelt fått på plass et CO2-fond for næringstransporten som ville bidratt til store kutt raskt, sier Ole André Myhrvold (Sp) i Stortingets energi- og miljøkomité.

03.oktober 2018
Sp med forslag om å stoppe Viken i Stortinget

Sp med forslag om å stoppe Viken i Stortinget

Stortinget vedtok i 2017 ny inndeling av nye regioner, deriblant tvangssammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner til den nye storfylket Viken. De tre fylkestingene har gått i mot vedtaket, og sammenslåingen møter stor motstand lokalt. Nå tar Senterpartiet nok en gang kampen mot Viken i Stortinget.

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00