facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

21.februar 2019
Politikerlønningene i Viken blir for høye

Politikerlønningene i Viken blir for høye

Nylig har fylkespolitikere landet rundt vedtatt hvilken lønn man skal bevilge seg etter neste års valg. I Viken – dette merkelige nye fylket som verken befolkningen eller politikerne ønsker seg - men som ble tvunget igjennom av regjeringspartiene – skal den nye fylkesordføreren tjene 80% av en statsrådslønn, det vil si omtrent 1.1 mill. kroner.

10.februar 2019
Optimisme i Senterpartiet

Optimisme i Senterpartiet

Med dagens Regjering tappes distriktene steg for steg.  Dette merkes også godt lokalt.  Østfold tappes ytterligere for kompetansearbeidsplasser.  Passkontor, trafikkstasjoner, domstols-administrasjon sentraliseres, og i tillegg blir flere og flere tjenester privatisert.

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00