Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

26. juni 2017

Senterpartiet og NTP

Vi trenger et bedre transportsystem, og Senterpartiet vil øke rammen for Nasjonal transportplan (NTP) med 7,17 milliarder kroner. Vi vil også flytte penger for å gjennomføre flere av de planlagte investeringene tidligere, allerede fra 2018.

26. juni 2017

Vipps oss!

Senterpartiet er i siget, og målingene viser at vi har en reell mulighet til et mandat fra Østfold ved valget 11.september.

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00