facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

25.mai 2018
Skriftlig spørsmål om kabotasje fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Skriftlig spørsmål om kabotasje fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Kabotasje med utenlandske sjåfører og biler er et stadig økende problem i transportsektoren. Transportselskapet Bring er et heleid datterselskap av det helstatlige selskapet Posten Norge. Brings virksomhet er konsentrert til Norden. I Norge er Bring den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene. Hvor stor andel av Brings transporter i Norge foregår med utenlandske sjåfører?
Les mer på stortinget.no

25.mai 2018

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00