facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

22.februar 2018
Det unødvendige funksjonelle skillet

Det unødvendige funksjonelle skillet

Senterpartiet har fremmet forslag om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet. - Det ser ut til at det er gode muligheter for at fornuften seirer og at det blir flertall for forslaget, skriver Ole André Myhrvold.

20.februar 2018

Ø.Sp's fylkesårsmøte 2018

fylkesstyret IMG_4037

Simen Gjølsjø overtok ledervervet etter Tron Kallum fra Spydeberg som har vært fylkesleder siden november 2015.

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00