Nær folk i hele Norge!

Østfold Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Østfold

28.august 2019
Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken.

Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken.

Senterpartiet er lei av avgifter som belaster de svakeste i samfunnet. Vi trenger en fordelingspolitikk som ivaretar vår familie, våre venner og våre naboer om det går dem galt i samfunnet.

13.august 2019
Nærskoleprinsippet bør også gjelde for videregående skole

Nærskoleprinsippet bør også gjelde for videregående skole

Senterpartiet vil ha en god og gratis offentlig skole som ikke rangerer elevers muligheter etter geografi eller sosial bakgrunn. Vi vil ha en desentralisert skolestruktur med et bredt og likeverdig tilbud i videregående utdanning, tilpasset den spredte bosettingen i fylket.

 

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00