facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Troms

Troms mulighetenes fylke

Ledelse

Aktuelt i Troms

22.juni 2018

Regjeringen må selv ta ansvar for sammenslåingen av Troms og Finnmark

Regjeringen må selv ta ansvar for sammenslåingen av Troms og Finnmark

Troms Sp har gjennom hele prosessen gjort det klart at vi er i mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, slik Stortingsflertallet har vedtatt. Samtidig har vi forholdt oss til Stortingets vedtak i denne prosessen.

06.juni 2018
Oljeplattform

Johan Castberg-feltet

Johan Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er funnet i Barentshavet. Med en forventet produksjonsperiode på tretti år blir prosjektet viktig for sysselsetting og verdiskaping i generasjoner fremover.

c/o Ingunn-Merete Hals,
Dyrøyveien 1007, 9311 Brøstadbotn
Epost: imh@sp.no
Tlf: 93 85 23 17