Troms

Troms mulighetenes fylke

Ledelse

Aktuelt i Troms

2. mai 2017

Regionreform

Senterpartiet fremmet følgende forslag som ble støttet av Rødt, Sv og Mdg. Beklageligvis ikke nok til å få et flertall. Men denne debatten tviler jeg på er over med tanke på at både Nordland og Finnmark har tydelige vedtak på at de ikke ønsker sammenslåing.

c/o Ingunn-Merete Hals,
Dyrøyveien 1007, 9311 Brøstadbotn
Epost: imh@sp.no
Tlf: 93 85 23 17