Nær folk i hele Norge!

Troms

Nær folk i hele Troms og Finnmark

Ledelse

Aktuelt i Troms

22.juli 2020
Gi kommune vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

Gi kommune vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land. Mange steder i landet pekes det på at forutsetningene endres fra konsesjon blir gitt, til bygging skjer. Dette gjelder særlig teknologiutvikling og endring i arealbruk.

17.juni 2020
Senterpartiet tar nok en gang kampen for Forsvarets helikoptre

Senterpartiet tar nok en gang kampen for Forsvarets helikoptre

Senterpartiet fremmer forslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB) om å styrke helikopterberedskapen i Nord-Norge med 21,5 millioner kroner, etter at regjeringen har varslet kutt av midler til helikopterberedskap i nord i sitt RNB.  Et av forslagene til Sp går på å videreføre tilstedeværelsen av et militært flerbrukshelikopter stasjonert på Kirkenes.  Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Sandra Borch, mener det er avgjørende for den totale beredskapen i Finnmark.

c/o Ingunn-Merete Hals,
Dyrøyveien 1007, 9311 Brøstadbotn
Epost: imh@sp.no
Tlf: 93 85 23 17