Meny
Innkalling til årsmøte Trondheim Senterparti

Innkalling til årsmøte Trondheim Senterparti

Publisert: 11.01.2022 - Vegard Frøseth Fenes

Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim Senterparti lørdag 22. januar kl 1400.

 

Gode medlem

Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim Senterparti lørdag 22. januar kl 1400.

Styret har et sterkt ønske om å gjennomføre møtet fysisk, slik at vi kan se hverandre igjen. Gjeldende smitteverntiltak lar oss ikke gjennomføre årsmøtet slik, og vi vil derfor komme tilbake med dagsorden og øvrige sakspapirer sammen med orientering om hvor og hvordan vi gjennomfører møtet etter regjeringens orientering om hvilke regler som blir gjeldende etter 14. januar.

Uavhengig av møteform vil det bli innledninger og hilsner til årsmøtet.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 14. januar.

Vi gleder oss til årsmøte! Årsmeldingene samt regnskap og budsjett er sendt ut til medlemmer per e-post. Øvrige som ønsker dette tilsendt bes kontakte styreleder. 
 

På vegne av Styret i Trondheim Senterparti

Øyvind Bentås

Styreleder

99 31 24 17