Meny
Senterpartiet vil løfte hele Sørsida

Senterpartiet vil løfte hele Sørsida

Sist endret: 06.09.2023

 

 

Hvert år blir vi 3000 flere innbyggere i Trondheim. Det krever økt kapasitet i barnehager, skoler, helsevesen, og at det bygges flere boliger for å møte behovet for nye hjem i byen vår. For å bygge boliger må vi videre legge beslag på areal, selvsagt uten å berøre dyrka mark eller områder innenfor markagrensene. I kommunens byutviklingsstrategi er det vedtatt at det skal bygges tettere, og at sentrumsnære arealer skal bygges ut først. Dette har ført til at stadig flere plasskrevende og støyende virksomheter har flyttet inn mellom bomiljøene på Heimdal og Tiller, samtidig som enkelte partier i bystyret tar til orde for at sentrum skal utvikles med “gode miljøkvaliteter” fritt for støy, arbeidere i kjeledress og eksos. Senterpartiet mener det er på høy tid å diskutere hvordan vi skal fordele byrdene, slik at Sørsida også i fremtiden blir et godt sted å bo. 

 

Så, hva vil Senterpartiet egentlig med Sørsida av byen? Vi ønsker å videreutvikle de gode lokalsamfunnene ved å bygge nye skoler på både Heimdal og Tiller - slik at vi løser den utfordrende skolesituasjonen i området. Vi vil sikre en verdig eldreomsorg med kombinasjon av trygg omsorg i hjemmet og institusjonsplasser i omsorgssentre, hvor det også skal være dagtilbud med aktiviteter og kultur. På Leinstrand kjemper vi for å regulere ny skoletomt på Klett, slik at bydelen endelig får et fullverdig sentrum. Videre vil vi satse på fritidstilbud for ungdom, og gode anlegg for idretten. 

 

For å løfte Sørsida mener vi at det må settes en fot i bakken for etablering av virksomheter som har negativ påvirkning på de eksisterende bomiljøene. For eksempel har det vært en stor diskusjon knyttet til hvor en ny godsterminal for Trondheimsregionen skal ligge. Senterpartiet har i flere år hatt Torgård som foretrukket løsning, siden løsningen ved Heggstadmoen ligger tett inntil eksisterende og planlagt boligbebyggelse med de konsekvenser det medfører. 

 

Vi må fordele byrdene bedre i denne byen, slik at Sørsida også kan utvikles på en måte som fremmer trivsel blant de som bor her. Et viktig byutviklingsspørsmål de siste årene har vært transformasjon av Nyhavna, som en fremtidsrettet bydel ved sjøen. Senterpartiet mener at det fortsatt bør være rom for næringer som krever litt plass og havn på Nyhavna, slik at vi både kan bevare viktige naturområder og skape gode bomiljø på Heimdal og Tiller.

 

Senterpartiet i Trondheim går til valg på å videreutvikle nærmiljøene i hele Trondheim, med fokus på gode tjenester, næringsutvikling, trivsel og miljø. I den kommende fireårsperioden vil vi arbeide videre med saker som er viktige for folk på Sørsida, og håper du viser oss tillit ved å gi din stemme til Senterpartiet. 

Vegard Frøseth Fenes, 1. kandidat Senterpartiet

Ann-Karin Larssen, 2. kandidat Senterpartiet